لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

معرفی کادر اجرایی دبستان سفیران پردیس و ساعات حضور

نام و نام خانوادگی

سمت

زمان ملاقات

سرکارخانم مرضیه اخوان

مدیر دبستان

هر روز

سرکار خانم منیر فرح نیا

معاون آموزشی پایه ی اول ، دوم ، سوم

هرروز

سرکار خانم راضیه یگانه

معاون آموزشی پایه چهارم ، پنجم و ششم

هرروز

سرکار خانم مهتاب آفاقی

معاون انضباطی

هرروز جز دوشنبه

سرکار خانم تاجیک

معاون انضباطی

هر روز

سرکار خانم حسن پور

معاون انضباطی

هر روز

سرکار خانم دکتر مریم اشرف

روانشناس

روز های زوج

سرکار خانم منیژه فتح الهی

مدیریت دپارتمان زبان

روزهای زوج

سرکار خانم نگار جانی

معاون

روزهای فرد

سرکار خانم شبنم سعیدی

معاون یار  و مربی بهداشت

هرروز

سرکار خانم حانیه بهجتی

مسئول مالی

هرروز

سرکار خانم سپیده احمدوند

مسئول IT  

هرروز

سرکار خانم مهسا محمدیان

مسئول سایت ، مدبر و کتابخانه

هرروز

سرکار خانم نوشین ابوالقاسمی

روابط عمومی

هرروز

سرکار خانم احمدی

معاون پرورشی

هرروز

سرکار خانم مهین طاهباز

پرورشی

 هرروز جز سه شنبه
سرکار خانم الهام امامی

مشاور پرورشی و مربی سرود

شنبه ها
 

آرشیو