لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

معرفی کادر اجرایی دبستان سفیران پردیس و ساعات حضور

نام و نام خانوادگی

سمت

زمان ملاقات

سرکارخانم مژگان مرادیان

مدیر دبستان

هر روز

سرکار خانم رنجبر

معاون آموزشی

هرروز

سرکار خانم بیژنی

معاون اجرایی

هرروز

سرکار خانم مهتاب آفاقی

معاون انضباطی

هرروز جز دوشنبه

سرکار خانم فتح الهی

معاون انضباطی

هر روز

  سرکار خانم             سعیدی

معاون بهداشت

هرروز

سرکار خانم دکتر مریم اشرف

روانشناس

روز های زوج

سرکار خانم نگار جانی

معاون

روزهای فرد

سرکار خانم توانا

مسئول مالی

هرروز

سرکار خانم نوبهار

مسئول IT

هرروز

سرکار خانم محبی

مسئول سایت و شبکه های مجازی

روزهای زوج

 

آرشیو