برگزاری دوره آموزش کلاس های هوشمند دبیران دبستان

       برگزاری کلاس آموزش و کار با تخته های هوشمند برای دبیران دبستان سفیران جهت آمادگی سال تحصیلی 96-95،

      معلمان دبستان آماده آموزش به دختران گل سفیران هستند

 

             

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه