قدر دانی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از موسس محترم سفیران پردیس سرکار خانم جانی

* اخبار مدرسه *

قدر دانی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از موسس محترم

سفیران پردیس سرکار خانم جانی

 

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه