افتخار آفرینی بزرگ و کسب مقام های برتر مسابقات فرهنگی و هنری

 هنر موسیقی(تکنوازی)


فلوت

دلسا حضرتی (پایه اول) مقام اول


سنتور

پریماه بابایی (پایه سوم) مقام اول

 

تنبک

کژال کریمان (پایه اول) مقام اول


پیانو

آیلین آفاقی (پایه سوم) مقام دوم

رها محمدجانی (پایه دوم) مقام سوم

 

رشته نقاشی
تکنیک مدادرنگی

 


نیلا محمدی (پایه سوم) مقام دوم

الینا توکلی (پایه سوم) مقام دوم

مهلا شیخ الاسلام مقام دوم
(پایه چهارم)

آلا شیخ الاسلام مقام دوم
(پایه چهارم)

آوا افشاری (پایه ششم) مقام دوم 

آوا محمدی (پایه سوم) مقام سوم

فاطمه قربانی(پایه سوم) مقام سوم

بهار نصیری (پایه پنجم) مقام سوم

 

 

 

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه