مسابقات کتابخوانی سفیران پردیس

 

اهداي جوايز به آثار برگزیده مسابقه خلاصه نویسی و نقاشی در هفته کتاب و كتابخواني

 

اهداي جوايز به برندگان مسابقه مجله رشد

 

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه