بازی شماره 1

جابجایی لیوان:

لوازم: لیوان پلاستیکی

در فضای: باز و بسته

مدت زمان: 5 دقیقه

تعداد افراد: دو نفره

 

* لیوان­ها را با دهان و بدون دخالت دست به میز دیگر منتقل کنید.

 

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه