بازی شماره 2

نی و لیوان:

لوازم: دو عدد لیوان پلاستیکی در دو رنگ و به تعداد افراد شرکت کننده نی چوبی یا پلاستیکی

در فضای: باز و بسته

مدت زمان: 5 دقیقه

تعداد افراد: گروهی

 

* لیوان­ها را با استفاده از نی که در داخل دهان است از نفر اول تا نفر آخر بدون دخالت دست جابجا کنید.

 

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه