بازی شماره 3

بازی شماره سه

 

جابجا کردن لیوان با بادکنک:

لوازم: چند عدد لیوان پلاستیکی و بادکنک به تعداد افراد

در فضای: باز و بسته

مدت زمان: 5 دقیقه

تعداد افراد: گروهی

 

*بادکنک به دهان گرفته را در داخل لیوان نگه داشته و همزمان با فوت بادکنک را باد کند تا به اندازه فضای لیوان باد شود و بتوان بوسیله بادکنک لیوان را بلند کرد.

 

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید