بازی شماره 4

 بازی شماره چهار

 

فوت کن و ببر:

لوازم: لیوان پلاستیکی یا یکبار مصرف، توپ پینگ پنگ، سربند

در فضای: باز و بسته

مدت زمان: 7 دقیقه

تعداد افراد: گروهی

*توپ را با فوت به داخل لیوان منتقل کنید و سپس با یک جابجایی به ظرف برسانید.

 

 

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه