بازی شماره 4

 بازی شماره چهار

 

فوت کن و ببر:

لوازم: لیوان پلاستیکی یا یکبار مصرف، توپ پینگ پنگ، سربند

در فضای: باز و بسته

مدت زمان: 7 دقیقه

تعداد افراد: گروهی

*توپ را با فوت به داخل لیوان منتقل کنید و سپس با یک جابجایی به ظرف برسانید.

 

 

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید