بازی شماره 5

بازی شماره پنج

 

دوز هیجان:

لوازم: حلقه­ های بازی، پارچه دو رنگ

در فضای: باز

مدت زمان: 4 دقیقه

تعداد افراد: گروهی

 

*از فاصله معینی به سمت حلقه ­ها بدوید و با پرتاب پارچه ­ها، دوز تشکیل دهید.

 

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه