بازی شماره 6

بازی شماره شش

 

پله پله:

لوازم: توپ پینگ پنگ، لوله

در فضای: باز و بسته

مدت زمان: 8 دقیقه

تعداد افراد: دو نفره

 

*با فوت توپ­ها را از پله­ای به پله­ای دیگر جابجا کنید.

 

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه