طبیعت مهربان است

 

 

طبیعت مهربان است
اگر بدانیم و برنامه داشته باشیم


ضمن ابراز همدردی و عرض تسلیت با خانواده های مصیبت دیده
با توجه به هجوم اخبار تلخ و ابراز نگرانی و نارحتی هایی که اصولا در حضور کودکان و در خانواده ها عنوان می شود, به یاد داشته باشیم

سیلاب و قربانی شدن و صدمات مالی و جانی گناه ریزش باران یا جاری شدن سیلاب نیست ؛ این ما هستیم که با درایت و برنامه ، با شناختن طبیعت و واقعیت های آن می توانیم علاوه بر حفظ جانمان از مواهب طبیعی بهترین بهره را ببریم و یا این که با عدم آگاهی و برنامه دقیق , آنرا با ویرانی و مرگ مقارن نماییم.


آب و هوای کشور ما شامل دوره های خشک سالی و تر سالی است
در دوره های خشک سالی که مسیر رودخانه ها از آب خالی می شود.
اجازه ساختن جاده و پارکینگ درآنرا نداریم

یا اگر اقدام به ساخت درچنین جاهایی نمودیم بدانیم در دوره تر سالی که نزول باران زیاد می شود میزبان رودبار های رونده و تند خواهیم بود. بنابراین برای سیلاب برنامه داشته باشیم.

 

پس از چند سال تر سالی و ریزش باران مجدادا وارد خشکسالی می شویم.
چه اقدامات و راه کارهایی برای ذخیره آب می توانیم داشته باشیم


پوشش های گیاهی و جنگل از جاری شدن سیلاب جلو گیری می نمایند, چگونه با کاشتن درخت, محافظت جنگل و حمایت ازپوشش گیاهی , ریزش باران های شدید را مدیریت نماییم.

هرگونه عمران و ساخت و ساز , بدون در نظرگرفتن عوامل طبیعی محکوم به آسیب خواهد بود.
چگونه هنگام ساخت و ساز , ریزش های شدید باران را در نظر بگیریم.

والدین فهیم می توانندبهران فعلی را به فرصت تبدیل نمایند.

از فرزندان خود بپرسید اگر روزی بخواهی به ساخت خانه اقدام نمایی چگونه آنرا در برابر ریزش باران یا برف مقاوم می کنی.

اگر در حال گردش در طبیعت باشی چگونه خود را ازسیلاب نجات می دهی.
ره آورد سرزنش و مرور دائمی اخبار تلخ,برای کوکان بی اعتمادی و ترس است و ره آورد آگاهی , آموزش و سوالهای سازنده, اختراع , ابتکار و پیشگیری از فاجعه و آسیب است.

علاوه بر این ها چگونگی کمک به عزیزان آسیب دیده اولویتی است که اصولا به دست فراموشی سپرده می شود.

مراقب عزیزانمان در خانواده های کوچک خود و خانواده بزرگمان( ایران عزیز) باشیم.

با آرزوی موفقیت و شادکامی برای همه مردم میهن عزیزمان

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید