دخترهای نازنین اردیبهشتی تولدتون مبارک

 

دخترهای اردیبهشتی سفیران پردیس تولدتون مبارک

 

باران یزدانی راد                                                     یسنا الهیاری

انوشه مهویدی زاده                                                 هستی داشاد

سیده رونیکا صالحی                                               نیکا قماشی

ملینا زارعی                                                           الینا موفقی

دلسا حضرتی                                                         باران محمدپور

یسنا افشاری                                                       وانیا بانکش

دیانا عبدالوند                                                    آتریسا شیدائی

پارمیدا آریامنش                                                 هستی حسنی

شادی شهیدی فر                                                  رستا ساوه درودی

آرشیدا مبینی نژاد

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید