پایه دوم سفیران پردیس

الگوی شمارشی چندتا چندتا 

دست ورزی چینه

 


املا ی توپی  جذاب و دوست داشتنی و جمله سازی با کلمات بیشتر 

 

 تدریس خرس کوچولو 

هدف تاکید بر رعایت بهداشت فردی 
تقویت مهارت خواندن گوش دادن ,صحبت کردن و مشورت در کارها 

افزایش هوش منطقی,کلامی ,دورن فردی ,میان فردی و طبیعت گرا

 


درس " دوستان ما" 
جهت آشنایی و لزوم همه ی مشاغل در جامعه 

افزایش هوش فردی و میان فردی 
افزایش هوش کلامی

 

آموزش و معرفی  واحد پول 
 
هدف تقویت محاسبه 

آشنایی با واحد پول در کشورمان و آشنایی با انواع سکه ها 

تقویت هوش منطقی ریاضی و هوش میان فردی

 

 فعالیت تکمیلی ریاضی 

 ساخت نوار کاغذی توسط دانش آموزان، اولین قدم برای شناخت و درک مفهوم اندازه گیری

جشن عدد 100

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید