پایه سوم سفیران پردیس

تدریس درس دوم اجتماعی(من بزرگتر شده ام)

تلفیق هوش جنبشی حرکتی- منطقی و میان فردی

آموزش - شمارش چند تا چندتا

تلفیقی از هوش بین فردی-منطق وریاضی-جسمی وحرکتی- هوش فردی-هوش کلامی

آموزش کار با ماشین حساب

 

 

هرم غذایی

علوم فصل دوم

آموزش کسر

تلفیقی از هوش بین فردی،منطق ریاضی، جسمی وحرکتی

 

 نمایش درس بلدرچین وبرزگر

 تلفیفی از هوش  جسمی حرکتی،فضایی، میان فردی

 

علوم

انواع آینه ها

 تلفیقی  از هوش بین فردی، جسمی حرکتی، هوش فردی
هوش فضایی

 

آموزش ضرب ۵

تلفیق هوش منطق و ریاضی, جنبشی حرکتی, موسیقیایی, درون فردی, میان فردی

 

آموزش ضرورت و نحوه استفاده از پرگار در رسم دایره
تلفیق هوش منطق ریاضی, کلامی, جنبشی حرکتی, موسیقیایی, درون فردی

 

                                                        آموزش زوایه ها 

                          تلفیقی از هوش منطق وریاضی،جسمی حرکتی، بین فردی

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید