لیست مطالب
نمایش 1 - 5 از 5 نتیجه

15بهمن

حضور مدیریت محترم منطقه ۸
سرکار خانم زمان

مشاور امور بانوان آموزش و پرورش منطقه ۸
سرکار خانم دربانی

کارشناس مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش منطقه ۸
سرکار خانم کوشا

در دبستان سفیران پردیس
جهت بازدید از دستاوردهای علمی پژوهشی دانش آموزان سفیران

 

13بهمن

سالروز ورود امام خمینی (ره) به کشور و شروع دهه فجر

 

 نمایشگاه آثار علمی و پژوهشی دانش آموزان

8 بهمن

آشنالیی با بیماری سرطان

3 بهمن

اردوی درون مدرسه ای پیش دبستان

1 بهمن

هوای پاک


آرشیو