لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

معرفی کادر اجرایی دبستان سفیران پردیس و ساعات حضور

نام و نام خانوادگی

سمت

زمان ملاقات

سرکارخانم مژگان مرادیان

مدیر دبستان

هر روز

سرکار خانم روستایی

معاون آموزشی

هرروز

سرکار خانم بیژنی

معاون اجرایی

هرروز

سرکار خانم گرمسیری

معاون پرورشی

هرروز 

سرکار خانم باسمه چی

معاون انضباطی

هر روز

       سرکار خانم سعیدی

معاون انضباطی

هرروز

سرکار خانم محبی

مسئول سایت و شبکه های مجازی

روزهای زوج

 

آرشیو