لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

معرفی کادر اجرایی دبستان سفیران پردیس و ساعات حضور

نام و نام خانوادگی

سمت

زمان ملاقات

سرکارخانم طلایی

مدیر دبستان

هر روز

سرکار خانم روستایی

معاون آموزشی

هرروز

سرکار خانم بیژنی

معاون اجرایی و پایه چهارم

هرروز

سرکار خانم امامی

معاون پرورشی

هرروز 

سرکار خانم نجف شاه

معاون پیش و پایه اول

هر روز

         سرکار خانم اکبری

معاون دوم و سوم

هرروز

       سرکار خانم سعیدی

مراقبت بهداشت

هر روز

         سرکار خانم براتی

کمک معاون پرورشی

هر روز

سرکار خانم محبی

مسئول سایت و شبکه های مجازی

روزهای زوج

 

آرشیو