لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه پایه ششم آذر ماه سال تحصیلی 97-96

روز شنبه 4 آذر ماه

تفکر و پژوهش

تدریس درس جدید، مشاهده فیلم آموزشی

تکلیف :

فعالیت های صفحه 15 انجام شود

اجتماعی

تدریس درس هفتم

تکلیف :

سوالات متن درس هفتم پاسخ داده شود

روز سه شنبه 7 آذر ماه

ریاضی

حل صفحات 37-38-39 ، حل تمرینات اضافه

تکلیف :

صفحه 40-41-42 در کتاب ریاضی، حل آزمون خودسنجی فصل دوم کتاب سیر تا پیاز

ادبیات

تمرینات درس چهارم انجام شد

هدیه

درس هفتم

تکلیف :

کاربرگ شماره 7 حل شود، درس هشتم روان خوانی شود

روز چهارشنبه 8 آذر ماه

علوم

تدریس درس پنجم

تکلیف :

مطالعه درس

ادبیات

تدریس درس پنجم

تکلیف :

حل کاربرگ 

روز دوشنبه 13 آذر ماه

تست

کاربرگ الگویابی حل شد، تدریس بخش پذیری تا 20،

تکلیف :

کاربرگ بخش پذیری

اجتماعی

پرسش درس یک تا هشت، فعالیت های کتاب

تکلیف :

کاربرگ درس یک تا هشت، سوالات متن درس 8 پاسخ داده شود

قرآن

تدریس صفحه 27-30 ، نمایش فیلم

نقاشی

آموزش اشکال و ترکیب بندی های افقی، آموزش ترکیب بندی دریا و منظره افقی

تکلیف :

یک ترکیب بندی افقی دریا با سلیقه شخصی خودتان روی مقوای اشتنباخ کشیده و با تکنیک مداد رنگی رنگ آمیزی شود، ایرادهای نقاشی قبل برطرف شود، تمرین دروس

روز شنبه 18 آذرماه

تفکر و پژوهش

آزمونک ، تدریس درس ( طرح پرسش پژوهشی)

تکلیف :

صفحه 28-30-32 حل شود

اجتماعی

آزمونک ، تدریس درس نهم

روز دوشنبه 20 آذرماه

اجتماعی

پرسش دروس، نکات درس نهم داده شد

تکلیف :

سوالات متن درس نهم حل شود

تست

حل کاربرگ ، درس مبحث کسر

تکلیف :

کاربرگ

نقاشی

آموزش اشکال و ترکیب بندی های افقی

تکلیف :

یک ترکیب بندی افقی چمنزار با سلیقه شخصی خودتان روی مقوای اشتنباخ کشیده و با تکنیک مداد رنگی رنگ آمیزی شود، ایرادهای نقاشی قبل برطرف شود، تمرین دروس

روز سه شنبه 21 آذرماه

ریاضی

تدریس ضرب اعداد اعشاری، حل کتاب

تکلیف :

صفحه 32 تا 39 سیر تا پیاز حل شود

ادبیات

جزوه درس پنجم، حل تمرینات

تکلیف :

کاربرگ

هدیه

آزمون گرفته شد 

تکلیف :

صفحه 53-54 حل شود

روز شنبه 25 آذرماه

تفکر و پژوهش

پاسخ فعالیت های کتاب داده شد، تدریس درس جدید، بررسی تکالیف دانش آموزان

تکلیف :

فعالیت های صفحه 35 به صورت گروهی انجام شود

اجتماعی

تدریس درس جدید و بیان نکات تکمیلی درس

تکلیف :

مطالعه درس اول تا درس دهم

 


آرشیو