لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه دی ماه پایه ششم

روز یکشنبه 3 دی

ریاضی

گزارش :

حل تمرین، درس تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی و تقسیم عدد اعشاری بر عدد اعشاری، حل فعالیت صفحه 56

تکلیف :

حل تمرین صفحه 51-55 در دفتر

هدیه

گزارش :

پاسخ صفحه 54-55 پاسخ داده شود، آزمون درس 8 و 9

تکلیف :

مطالعه برای آزمون

روز سه شنبه 5 دی

ریاضی

گزارش :

آزمون آذر، درس تقسیم اعشاری بر عدد اعشاری با مثال توضیح داده شد

تکلیف :

حل صفحه 56-57-58 در کتاب و تمرین صفحه 59 در دفتر، نوشتن صورت و جواب آزمون آذر در آخر دفتر( قسمت آزمون ها)

روز چهارشنبه 6 دی

علوم

گزارش :

تدریس درس هفتم

تکلیف :

مطالعه درس

ادبیات

گزارش :

ارزشیابی، تدریس آرایه تشبیه و رفع اشکال، پاسخ به سوالات جزوه درس ششم

تکلیف :

درس آزاد 7 را در منزل انجام شود

روز شنبه 9 دی

تفکر و پژوهش

گزارش :

حل فعالیت ها، تدریس درس جدید

تکلیف :

هر گروه در مورد پژوهش خود گزارش ( کتبی یا شفاهی) ارائه دهد

اجتماعی

گزارش :

بررسی تکالیف و رفع اشکال

تکلیف :

مطالعه درس 1 تا 11 مطالعات

قرآن

گزارش :

آزمون شفاهی

تکلیف :

مطالعه دروس

روز یکشنبه 10 دی

تکلیف :

فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

روز دوشنبه 11 دی

تکلیف :

رياضي:

مرور فصل و تمرین صفحه ۶۰ و ۶۱ در دفتر تمرین ریاضی، صورت و جواب نوشته شود

روز سه شنبه 12 دی

ریاضی

گزارش :

حل صفحات 56-57-58 ، تدریس تقسیم اعشاری به روش ذهنی

تکلیف :

حل صفحه 219 تا 223 کتاب سیر تا پیاز، آزمون از این صفحات گرفته می شود، صفحه 234 سیر تا پیاز

ادبیات

گزارش :

حل کاربرگ، روان خوانی درس هشتم و توضیحات اهداف رفتاری درس بیان شد

تکلیف :

رونویسی درس هشت، کاربرگ

هدیه

گزارش :

مشاهده فیلم آموزشی

تکلیف :

آزمون ماهانه درس 7-8-9 روز یکشنبه برگزار خواهد شد، از درس 7-8-9 پانزده سوال نوشته شود

روز شنبه 16 دی

کار و فناوری

گزارش :

درس لی لی حوضک تدریس شد، رفع اشکال تحقیق دانش آموزان

تکلیف :

تحقیق ( گزارش کتبی پژوهش) روز شنبه 23 دی ماه آورده شود

اجتماعی

گزارش :

پرسش کلاسی، از درس 9 تا 11 هر کدام 15 سوال طرح شود همراه جواب تا پایان ساعت کلاس تحویل دهند، تدریس درس 12

تکلیف :

کاربرگ 15-16 ، مطالعه درس یک تا 12 برای جلسه آینده

روز یکشنبه 17 دی

ریاضی

گزارش :

حل تمرین و مرور و تمرینات صفحه 60-61-62، درس مرکز تقارن و حل صفحه 64 انجام شد

تکلیف :

حل کاربرگ 8-9-10 ، هر روز 10 سوال تمرین شود

علوم

گزارش :

تدریس درس هفتم

تکلیف :

مطالعه برای آزمون تا پایان درس هفتم

هدیه

گزارش :

برگزاری آزمون

تکلیف :

از درس اول تا آخر 18، سوال چهارگزینه ای بنویسید

روز دوشنبه 183 دی

تست

گزارش :

کاربرگ حل شد، تدریس درس جدید و حل تمرین

تکلیف :

کاربرگ داده شد

اجتماعی

گزارش :

پرسش کلاسی، برگه نکات درس دوازدهم به همراه سوالات متن داده شد

تکلیف :

سوالات متن درس 12 پاسخ داده شود

روز سه شنبه 19 دی

ریاضی

گزارش :

حل صفحه 51-52-53 درس تقارن، رفع اشکال

تکلیف :

مطالعه فصل 1-2-3-4، کتاب و کاربرگ ها

ادبیات

گزارش :

جزوه درس هشتم ارائه شد، آموزش محتوای درس - نکات دستوری و ...، بیان تاریخ ادبیات

تکلیف :

از هر علائم نگارشی یک نمونه مثال از کتاب انتخاب کنید و بنویسید

هدیه

گزارش :

تکرار و تمرین دروس

تکلیف :

18 سوال تشریحی از درس یک تا نهم نوشته شود

 

روز چهارشنبه 20 دی

علوم

گزارش :

ارزشیابی درس یک تا هفت، تدریس درس هشتم

 

ادبیات

گزارش :

کاربرگ، درس هشت کتاب نگارش انجام شد

تکلیف :

تمرین های جزوه درس هشت را پاسخ دهند و در قسمت املای جزوه املایی تلفیقی یادداشت کنند

روز شنبه 23 دی

تفکر و پژوهش

گزارش :

بررسی پژوهش کتبی، نکات درس اول تا آخر به دانش آموزان داده شد

تکلیف :

ندارند

اجتماعی

گزارش :

پرسش کلاسی، نکات دروس گفته شد

تکلیف :

مطالعه درس یک تا دوازدهم

 

روز یکشنبه 24 دی

ریاضی

گزارش :

رفع اشکال، درس تقارن محوری و حل صفحه های 65-66 استفاده از طلق و دست ورزی

تکلیف :

حل تمرین صفحه 67-68-69 کتاب ریاضی

علوم

گزارش :

درس 8 کامل شد، تدریس مبحث انواع انرژی و تبدیل انرژی ها

تکلیف :

مطالعه دروس

هدیه

گزارش :

دوره کتاب

تکلیف :

آمادگی برای آزمون مداد کاغذی

روز دوشنبه 25 دی

تست

گزارش :

حل کاربرگ ، تدریس

تکلیف :

کاربرگ داده شد

اجتماعی

گزارش :

رفع اشکال، ارزشیابی

تکلیف :

ندارند

نقاشی

گزارش :
آموزش ترکیب بندی های افقی
ترکیب بندی و فضاسازی خیابان با اشکال افقی
آموزش اشکال افقی مثل اتوبوس، ماشین، جدول، خط کشی خیابان، کامیون و استفاده از اشکالی مثل آپارتمان، درخت، خورشید یا ماه و ستاره، ابر، بوته و... جهت فضاسازی


آموزش اشکال و ترکیب بندی های افقی
آموزش اشکالی مثل قطار، پل، چمنزار، دود، ابر، دریاچه و... و فضاسازی با اشکال

تکلیف :

1_از روی اشکال آموزش داده شده در کلاس، در منزل تمرین شود.
2_یک ترکیب بندی با استفاده از اشکال آموزش داده شده و سلیقه شخصی خودتون روی مقوای اشتنباخ کشیده و با تکنیک مدادرنگی رنگ آمیزی شود.
3_برای جلسه آینده حتما علاوه بر لوازم نقاشی کاغذ کادری و مدادرنگی آورده شود.

روز سه شنبه 26 دی

ریاضی

گزارش :

حل صفحه 67-68، درس دوران صفحه 70-71

تکلیف :

حل صفحه 71-72-73 ، کتاب سیر تا پیاز صفحه 280 تا 286 حل شود

ادبیات

گزارش :

تست و تمرین درس هشتم، تدریس درس نهم

تکلیف :

کلمات املایی درس نهم

هدیه

گزارش :

ارزشیابی انجام شد

تکلیف :

درس دهم آیات سوره حجرات با معنی نوشته شود و معنی آن را بخاطر بسپارید

 روز چهارشنبه 27 دی

ادبیات

گزارش :

ارزشیابی دستور زبان فارسی، تدریس شعر باران و قالب شعر دوبیتی

تکلیف :

کاربرگ حل شود

روز شنبه 9 دی

اجتماعی

گزارش :

تدریس درس سیزدهم، حل فعالیت ها

تکلیف :

کاربرگ شماره 17 حل شود


آرشیو