لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه پایه ششم سال تحصیلی 97-96

روز سه شنبه 4 مهرماه

ریاضی

گزارش:

اعداد طبیعی و حسابی، تمرین نوشتن الگوهای رشته عددی با رسم شکل، حل صفحه 5 و 6

تکلیف:

حل کاربرگ شماره دو، مطالعه دروس

ادبیات

گزارش:

روان خوانی درس، تدریس ردیف و قافیه و مصراع

تکلیف:

مطالعه دروس جهت پرسش شفاهی جلسه آینده

هدیه

گزارش:

بحث و گفتگو با موضوع معنی سوره حمد، پاسخ به سوالات صفحه 11

تکلیف:

آمادگی برای پرسش جلسه آینده، مرور درس اول

روز چهار شنبه 5 مهرماه

علوم

گزارش:

آزمایش های درس 1 انجام شد - کاوشگری ها پاسخ داده شد و درس 1 پرسیده شد .

تکلیف:

حل کاربرگ 

 ادبیات

گزارش:

روان خوانی درس + درک مطلب + حکایت+ تاریخ ادبیات  در کلاس گفته شد

تکلیف:

کلمات مشخص شده ستایش و درس اول را بنویسید، مطالعه دروس

روز دوشنبه 10 مهرماه

تست

گزارش:

تدریس عدد و رقم، عدد نویسی، مقایسه اعداد

تکلیف:

حل کاربرگ

اجتماعی

گزارش:

ارزشیابی شفاهی، کنترل فعالیت ها

تکلیف:

10 سوال تستی از درس اول در دفتر انجام شود

روز سه شنبه 11 مهرماه

ریاضی

گزارش:

حل کاربرگ شماره یک و دو، رفع اشکال

تکلیف:

حل کاربرگ، صفحه 7-8-9 حل شود، مطالعه دروس

ادبیات

گزارش:

نماد و گزاره تدریس شد

تکلیف:

مطالعه دروس

هدیه

گزارش:

درس دوم تا صفحه 17 تدریس شد

تکلیف:

درس اول پرسیده خواهد شد و به دلخواه سوال طرح شود

پژوهش

گزارش:

بیان تئوری هوافضا

تکلیف:

ندارند

روز چهارشنبه 12 مهرماه

علوم

گزارش:

تا پایان صفحه 17 درس دوم تدریس شد

تکلیف:

5 ماده مصنوعی و 5 ماده طبیعی در دفتر نوشته شود، مطالعه درس

ادبیات

گزارش:

تدریس فعل و مصدر و بن ماضی و مضارع

تکلیف:

بن ماضی و مضارع افعال داده شده نوشته شود

روز شنبه 15 مهرماه

اجتماعی

گزارش:

پرسش کلاسی، تدریس درس آداب دوستی

تکلیف:

مطالعه درس اول و دوم

 

روز دوشنبه 17مهرماه

تست

گزارش:

کاربرگ های قبلی توسط دانش آموزان حل شد و اشکالات رفع شد - تدریس رابطه ی زوج و فرد اعداد  - مضرب مشترک - فرل تکلیف:

مطالعه درس اول و دوم

روز سه شنبه 17مهرماه

ریاضی

گزارش:

بخش پذیری و حل تمرین

تکلیف:

حل کاربرگ، کاردرکلاس و تمرین صفحه 15، مطالعه دروس

ادبیات

گزارش:

تدریس مبحث مفعول ، مرور درس اول

تکلیف:

روان خوانی شماره یک

ادبیات

گزارش:

خواندن تحقیقات بچه ها

تکلیف:

مطالعه کاربرگ 1 و 2 برای آزمون هفته آینده

روز شنبه 22 مهرماه

کار و فناوری

گزارش:

درس اول تدریس شد و به فعالیت های درس پاسخ داده شد

تکلیف:

ندارند

اجتماعی

گزارش:

پرسش درس، تدریس درس سوم و انجام فعالیت ها

تکلیف:

فعالیت شماره 2 درس سوم انجام شود

 

روز یکشنبه 23 مهرماه

ریاضی

گزارش:

حل کار در کلاس و تمرین صفحه 15 ، کوییز 2 ، درس معرفی اعداد صحیح و حل صفحه 16 و 17

تکلیف:

نوشتن کوییز 2 بدون جواب آخر در دفتر ریاضی - درست کردن غلط های کاربرگ 4 - حل صفحه 18 و 19 کتاب - مطالعه جزوه ها و کتاب - تمام کاربرگ ها - کوییز ها و پیک های آدینه را همراه بیاورید تا حل شود- امضای کاربرگ کوییز 2

هدیه

گزارش:

کاربرگ شماره 2 از درس 2 حل شد و آزمون گرفته شد .

درس سوم از صفحه 21 تدریس شد .

خلاصه درس توسط  عده ای از بچه ها خوانده شد و گفته شد .

تکلیف:

تمرین های صفحه 21 و جدول در منزل کامل شود - کاربرگ در منزل حل شود 

علوم

گزارش:

ادامه درس 2 تا پایان آن تدریس شد و نکات تکمیلی آن ترائه شد .

تکلیف:

تمرین های صفحه 21 و جدول در منزل کامل شود - کاربرگ در منزل حل شود 

نقاشی: از روی اشکال ساده عمودی ( عصا، چتر، مداد، خط کش، گلدان، گل لاله ، دفترچه) تمرین شود

در برگه اشکال به روشی که تدریس شده است اشکال رنگ آمیزی شود

روز چهارشنبه 26 مهرماه

علوم

گزارش:

آزمون، کاربرگ شماره  2 علوم، صفحه اول درس سه تدریس شد

تکلیف:

مطالعه دروس

ادبیات

گزارش:

مرور دروس، تدریس درس دوم، پاسخ به تمرینات کتاب نگارشت حل شد

تکلیف:

رونویسی درس دوم و پنجره های شناخت

روز شنبه 29 مهرماه

تفکر و پژوهش

گزارش:

درس نارنجی پوش امانت دار در کلاس داده شد

تکلیف:

فعالیت صفحه 8 انجام شود

اجتماعی

گزارش:

نکات درس یک تا 4 داده شد، پاسخ پرسش های پایانی درس داده شد

تکلیف:

کاربرگ انجام شود، آزمونک از درس یک تا 4


آرشیو