لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

آموزش کامپیوتر

به نام خدا

آموزش به کودکان به خصوص کودکان کم سن و سال از ظرافت و اهمیت بالایی برخوردار است. ذهن کودکان بسیار پویا و خلاق است و قابلیت یادگیری بینظیری دارد. اگر ما بتوانیم علاقه کودک را نسبت به یک موضوع جلب نماییم بزرگترین قدم را در آموزش کودکان برداشته ایم.

 

 


آرشیو
لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

کلاس کامپیوتر

                             

 

                           

 

 


آرشیو
لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

آرشیو