لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه دی ماه پایه پنجم

روز یکشنبه 3 دی ماه

ادبیات

گزارش:

مرور درس ششم و حل تمرینات، هم خوانی شعر ای ایران

تکلیف:

تا روز چهارشنبه فرصت رونویسی درس ششم را دارند

علوم

گزارش:

آزمون، تدریس مقدمه درس ششم

هدیه

گزارش:

کنفرانس درس نهم

تکلیف:

کاربرگ شماره هشت حل شود

روز دوشنبه 4 دی ماه

اجتماعی

گزارش:

تدریس درس دهم، ارزشیابی ، نکات درس دهم داده شد

تکلیف:

پاسخ سوالات متن درس دهم نوشته شود

تست

گزارش:

تدریس جمع و تفریق کسری با شکل و محور، تدریس نکات تستی ساده کردن کسرها

تکلیف:

کاربرگ

قرآن

گزارش:

روخوانی صفحه 35 و مرور لغات و پیام قرآنی

هنر

تکلیف:

از روی اشکال آموزش داده شده و برگه آموزشی درس اشکال افقی در منزل تمرین شود

روز سه شنبه 5 دی ماه

ادبیات

گزارش:

تدریس ارکان تشبیه، روان خوانی جزوه شماره 6 انجام شد، تمرینات نوشتاری درس 6 پاسخ داده شد

تکلیف:

تمرینات درس ششم در جزوه پاسخ داده شود

هدیه

گزارش:

تدریس درس نهم، حل کاربرگ

تکلیف:

یک خاطره از جشن غدیر بنویسید، سوالات صفحه 66 را جواب دهید

روز چهارشنبه 6 دی ماه

ریاضی پیشرفته

گزارش:

حل تمرین و ارزشیابی

تکلیف:

کاربرگ شماره 14، هر شب 10 سوال ریاضی حل شود

علوم

گزارش:

تدریس درس پنجم

تکلیف:

مطالعه درس پنجم

ادبیات

گزارش:

مرور درس ششم ، رفع اشکال تمرینات نوشتاری، ارزشیابی

تکلیف:

درس آزاد انجام شود

روز شنبه 9 دی ماه

ریاضی

گزارش:

تدریس مبحث تناسب و حل فعالیت ها و کاردرکلاس ها

تکلیف:

تمرین صفحه 54-55، کاربرگ شماره 3، هرشب 10 سوال ریاضی تمرین شود

یکشنبه  10 دی ماه

تکلیف:

فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

دوشنبه 11 دی ماه

تکلیف:

فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

روز سه شنبه 12 دی ماه

ریاضی

گزارش:

حل تمرین و رفع اشکال

تکلیف:

آمادگی برای آزمون

ادبیات

گزارش:

رفع اشکال کاربرگ درس 6، املا از درس پنجم

تکلیف:

رونویسی درس هشتم

هدیه

گزارش:

مشاهده فیلم آموزشی، تدریس گروهی درس دهم

تکلیف:

مطالعه درس هشتم و نهم

روز چهارشنبه 13 دی ماه

علوم

گزارش:

تدریس درس ششم و بیان نکات مهم درس

تکلیف:

مطالعه درس

ریاضی پیشرفته

گزارش:

تدریس درصد و حل تمرین

تکلیف:

کاربرگ شماره 16، هر شب ده سوال ریاضی تمرین شود

روز شنبه 16 دی ماه

ریاضی

گزارش:

تدریس درصد و حل کاربرگ

تکلیف:

حل تمرین صفحه 63-64-65 ، ده تمرین ریاضی نوشته شود

قرآن

گزارش:

حل تمرین صفحه 42 و روان خوانی درس

تکلیف:

مطالعه دروس

روز یکشنبه 17 دی ماه

علوم

گزارش:

تدریس درس ششم، تدریس مبحث شنوایی به صورت شفاهی تدریس شد

تکلیف:

مطالعه آزمون از اول کتاب تا پایان مبحث بینایی

ادبیات

گزارش:

ارزشیابی پایانی املا و انشا برگزار شد

روز دوشنبه 18 دی ماه

اجتماعی

گزارش:

کنفرانس درس، برگه نکات درس 11 و  12 داده شد

تکلیف:

سوالات متن درس 11 و 12 حل شود

تست

گزارش:

کاربرگ شماره 10-11 حل شد، تدریس درس جدید

تکلیف:

کاربرگ

قرآن

گزارش:

تکرار و تمرین صفحه 42 ، تدریس حروف مقطعه، تمرین حفظ سوره الرحمن

تکلیف:

پیام قرآنی صفحه 48 حفظ شود

 نقاشی
گزارش:
آموزش ترکیب بندی های افقی
ترکیب بندی و فضاسازی خیابان با اشکال افقی
آموزش اشکال افقی مثل اتوبوس، ماشین، جدول، خط کشی خیابان، کامیون و استفاده از اشکالی مثل آپارتمان، درخت، خورشید یا ماه و ستاره، ابر، بوته و... جهت فضاسازی
تکلیف:
از روی اشکال آموزش داده شده کلاس در منزل تمرین شود.
یک ترکیب بندی افقی از فضای خیابان با ذهنیت و سلیقه شخصی روی اشتنباخ کشیده و با تکنیک مدادرنگی کامل رنگ آمیزی و دورگیری شود.

روز سه شنبه 19 دی ماه

ریاضی

گزارش:

رفع اشکال و حل تمرین

تکلیف:

کاربرگ

ادبیات

گزارش:

سوالات درک مطلب درس هشتم داده شد، جزوه درس هشتم داده شد

تکلیف:

روان خوانی جزوه و پاسخ به سوالات

روز چهارشنبه 20 دی ماه

ریاضی پیشرفته

گزارش:

حل کاربرگ ریاضی و رفع اشکال

تکلیف:

کاربرگ شماره18 حل شود

علوم

گزارش:

ارزشیابی برگزار شد

تکلیف:

ندارند

ادبیات

گزارش:

تدریس عناصر داستان، تاریخ ادبیات و واژه های مرکب

تکلیف:

املای جزوه درس هشتم نوشته شود، کلمات مشخص شده درس هشتم را با دقت بنویسید

روز شنبه 23 دی ماه

ریاضی

گزارش:

ارزشیابی انجام شد

تکلیف:

30 سوال ریاضی از درصد و تناسب در آورده شود

اجتماعی

گزارش:

رفع اشکال و پرسش انجام شد

تکلیف:

مطالعه درس یک تا دوازده

روز یکشنبه24  دی ماه

ادبیات

گزارش:

آزمون گرفته شد، روخوانی درس هشتم، مشخص کردن تشبیه (آوازی برای وطن)

تکلیف:

تمرین املا از درس هشتم

علوم

گزارش:

جزوه درس ششم داده شد

تکلیف:

 مطالعه درس ششم

هدیه

گزارش:

آزمون درس اول تا آخر درس نهم

تکلیف:

 مطالعه درس دهم، خلاصه درس را پاسخگو باشید

روز دوشنبه 25 دی ماه

اجتماعی

گزارش:

رفع اشکال ، ارزشیابی

تکلیف:

ندارند

تست

گزارش:

کاربرگ ضرب حل شد، تدریس روش ضرب مساحتی

تکلیف:

کاربرگ

نقاشی
گزارش کار:
آموزش اشکال و ترکیب بندی های افقی
آموزش اشکالی مثل قطار، پل، چمنزار، دود، ابر، دریاچه و... و فضاسازی با اشکال
تکلیف:
1_از روی اشکال آموزش داده شده در کلاس، در منزل تمرین شود.
2_یک ترکیب بندی با استفاده از اشکال آموزش داده شده و سلیقه شخصی خودتون روی مقوای اشتنباخ کشیده و با تکنیک مدادرنگی رنگ آمیزی شود.
3_برای جلسه آینده حتما علاوه بر لوازم نقاشی کاغذ کادری و مدادرنگی آورده شود.

روز سه شنبه 26 دی ماه

ادبیات

گزارش:

املای درس ششم، تدریس ضمیر جدا و پیوسته

تکلیف:

برای هر ضمیر مثال بنویس

ریاضی

گزارش:

تمرین و مرور، حل تمرین و فعالیت از درصدها

تکلیف:

10 سوال از مبحث زاویه و مثلث ، صفحه 62 سوال 2-3-4 حل شود

روز چهارشنبه 27 دی ماه

ریاضی پیشرفته

گزارش:

تدریس مبحث نیمساز

تکلیف:

کاردر کلاس صفحه 76 سوال 2-3-4، صفحه 77، صفحه 78 سوال 2-5 ، تمرین های داخل دفتر  حل شوند، 20 سوال ریاضی از درس زاویه ها طرح و حل شود، گونیا-نقاله-کاغذ شطرنجی آورده شود

علوم

گزارش:

مرور درس ششم، تدریس مقدمه مبحث چشایی

تکلیف:

ندارند

ادبیات

گزارش:

مرور و پرسش مبحث ضمیر، تدریس درس نهم

تکلیف:

کلمات هایلات شده درس نهم+ ضمیرها، یافتن ضمایر در جملات کتاب

روز شنبه 30 دی ماه

ریاضی

گزارش:

آزمون مبتکران، حل پیک

تکلیف:

کاربرگ شماره 19، 20 سوال ریاضی

اجتماعی

گزارش:

تدریس درس سیزدهم، نکات درس گفته شد

تکلیف:

ندارند


آرشیو