لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه فروردین ماه پایه پنجم

روز سه شنبه 28 فروردین

ادبیات

گزارش:

تمرین بیت به بیت شعر چشمه و سنگ، هم خوانی شعر کار و تلاش

تکلیف:

واژه نامه ( الف تا س )

هدیه

گزارش:

پرسش درس شانزدهم

تکلیف:

کاربرگ درس 16 پاسخ داده شود

روز یکشنبه 26 فروردین

علوم

گزارش:

نکات تکمیلی درس 10 تدریس شد، ارزشیابی کتبی درس 10 انجام شد

تکلیف:

ندارند

ادبیات

گزارش:

پرسش واژه نامه، املا از درس دوازدهم، تمرین های کتاب نگارش درس 17 انجام شد، روان خوانی

تکلیف:

مطالعه واژه نامه ( الف تا د )

روز چهارشنبه 22 فروردین

علوم

گزارش:

نکات تکمیلی درس 12 داده شد، آزمون برگزار گردید

تکلیف:

ندارند

ادبیات

گزارش:

روان خوانی درس 16، کتاب نگارش درس 15 پاسخ داده شد، حکایت افلاطون و مرد جاهل معنی شد

تکلیف:

تمرین و تست و روان خوانی درس 15 انجام شود

روز سه شنبه 21 فروردین

ریاضی

گزارش:

تدریس حجم و حل تمرینات کتاب

تکلیف:

ساخت مکعب

ادبیات

گزارش:

تصویر خوانی درس 16، روان خوانی، معنی ابیات شعر چشمه و سنگ گفته شد، بخوان و بیندیش

تکلیف:

مطالعه دروس

روز یکشنبه 19فروردین

علوم

گزارش:

ادامه ی درس 10 تا پایان آن تدریس شد - فیلم های آموزشی آن نمایش داده شد

تکلیف:

درس 10 از روی کتاب مطالعه شود

ادبیات

گزارش:

حکایت حکمت معنی شد - ضرب المثل های آن توضیح داده شد - درس ابو علی سینا روان خوانی شد - کلمات املایی مشخص شد

تکلیف:

برای روز سه شنبه کلمات املایی درس 16 را بنویسند

هدیه

گزارش:

تحقیقات عیدانه درباره ی شهدا توسط دانش آموزان خوانده شد

تکلیف:

درس 13 ، 14 ، 15 سوال خواهد شد - درس 16 روان خوانی شود

روز شنبه 18 فروردین

ریاضی

گزارش:

تدریس محیط دایره، حل فعالیت های درس

تکلیف:

صفحه 111-112 کتاب حل شود

اجتماعی

گزارش:

تدریس درس نوزدهم و بیان نکات درس

تکلیف:

مطالعه درس نوزدهم


آرشیو