لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه بهمن ماه چهارم دبستان

روز دوشنبه 30 بهمن ماه

گزارش:

حل تمرینات ریاضی، تدریس درس 14 فارسی، تدریس دانش زبانی، تدریس علوم

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، رونویسی از درس 14 فارسی، با کلمات املایی درس جمله سازی شود، مطالعه علوم و اجتماعی

روزیکشنبه 29 بهمن ماه

گزارش:

تکمیل درس دوازدهم هدیه های آسمانی، پاسخ به مجموعه سوالات هدیه ها، تست ریاضی کار شد، املا درس سیزدهم، تدریس اجتماعی

تکلیف:

تمرینات ریاضی، مطالعه درس سیزدهم فارسی

روز شنبه 28 بهمن ماه

گزارش:

حل فارسی نوشتاری درس سیزدهم فارسی، پرسش شعر امید، حل پیک آدینه

تکلیف:

رونویسی درس 13 فارسی، نوشتن قسمت ریاضی پیک در دفتر،مطالعه اجتماعی

روز چهارشنبه 25 بهمن ماه

گزارش:

تکرار و تمرین اعداد اعشاری، تدریس اجتماعی، آشنایی با میکروسکوپ

تکلیف:

پیک آدینه، شعر امید حفظ شود، پرسش فارسی

روز سه شنبه 24 بهمن ماه

گزارش:

تمرینات مرور فصل اعداد اعشاری، تدریس درس 13 فارسی

تکلیف:

فارسی نوشتاری درس 13 انجام شود، مطالعه درس 11 تا 14 اجتماعی

روز دوشنبه 23 بهمن ماه

گزارش:

تدریس جدول ارزش مکانی اعداد اعشاری، حل تمرین ریاضی پاتخته ای، پرسش علوم، تدریس درس سیزدهم فارسی

تکلیف:

حل تمرینات ریاضی، رونویسی از درس 13 فارسی و با کلمات معنی دار و املایی درس جمله بساز

روز شنبه 21 بهمن ماه

گزارش:

اردو تفریحی

تکلیف:

از روی لغات سخت درس دوازدهم نوشته شود، املا از درس دوازدهم

روز یکشنبه 15 بهمن ماه

گزارش:

قرآن: تدریس پیام قرآنی و دوره لغات

ریاضی پاتخته ای، املا، تدریس درس دوازدهم فارسی، پرسش اجتماعی

تکلیف:

تمرینات ریاضی، قسمت ریاضی پیک آدینه شماره نوشته شود، یک متن داخلی نوشته شود

روز شنبه 14 بهمن ماه

گزارش:

آزمون فارسی، پرسش علوم، حل پیک آدینه

تکلیف:

بخش ریاضی پیک آدینه حل شود، مطالعه اجتماعی

روز چهارشنبه 11 بهمن ماه

گزارش:

صفحه 11 ریاضی ، تدریس اجتماعی، پرسش علوم

تکلیف:

پرسش علوم، پیک آدینه

روز سه شنبه 10 بهمن ماه

گزارش:

تدریس جمع و تفریق اعداد اعشاری، حل تمرین ، فارسی نوشتاری درس اتفاق ساده انجام شد، املا

تکلیف:

صفحه 111 ریاضی، کاربرگ اجتماعی، مطالعه اجتماعی

روز شنبه 7 بهمن ماه

گزارش:

تدریس مبحث اعشار، حل تمرینات، پرسش علوم، حل پیک آدینه

تکلیف:

حل تمرینات، رونویسی از درس اتفاق ساده، شعر اتفاق ساده را بصورت داستان بنویس

روز چهارشنبه 4 بهمن ماه

گزارش:

حل تمرینات ریاضی ف نکته و تست ریاضی پیشرفت تمرین شد، پرسش اجتماعی، پرسش علوم

تکلیف:

پیک آدینه، کاربرگ اجتماعی

روز سه شنبه 3 بهمن ماه

گزارش:

ریاضی پا تخته ای، حل کاربرگ ، فارسی نوشتاری درس دوازدهم انجام شد

تکلیف:

تمرین ریاضی در دفتر حل شود، فصل هشتم علوم مطالعه شود، مطالعه دو درس آخر اجتماعی

روز دوشنبه 2 بهمن ماه

گزارش:

تدریس ریاضی، حل کاربرگ ، آزمون علوم، تدریس علوم، تدریس درس 12 فارسی

تکلیف:

صفحه 103 ریاضی، کاربرگ ریاضی

نقاشی:

گزارش:
کشیدن ترکیب بندی های افقی و چیدمان اشکال افقی در کارهای مربع
آموزش درک فضا برای تصویرسازی مناسب
آموزش رنگهای زیرکار در تکنیک مدادرنگی (مرحله دوم آموزش تکنیک مدادرنگی)
رنگ زرد :زیرکار رنگهایی مثل نارنجی، قرمز گرم، سبز، قهوه ای، آجری باید استفاده شود.
رنگ سفید زیر کار رنگهای آبی، صورتی، بنفش، فیروزه ای، سرخابی، سیاه باید استفاده شود.
دیگه به هیچ عنوان رنگی رو تنها نباید استفاده کرد و حتما باید از رنگ زیرکار و خانواده هررنگ برای رنگ آمیزی استفاده شود.

تکلیف:
1_6 کادری که در کلاس کشیده شد، در منزل به روش چرخشی فشرده و استفاده از رنگ زیرکار و خانواده رنگ رنگ آمیزی شود.
2_6 تا از اشکال یا اشیا یا شخصیتها ی کارتونی که شما رو به یاد خط افق میاندازند رو روی کاغذ A4 بکشید (بدون رنگ آمیزی)
3_برای جلسه آینده مقوای فابریانو رنگی همراهتون بیارید برای تکنیک مدادرنگی روی زمینه رنگی. لطفا طرحتون رو خیلی کمرنگ روی مقوا بکشید. موضوع آزاده و بزرگ و خیلی کمرنگ فقط بکشید و همراهتون بیارید.

روز یکشنبه 1 بهمن ماه

گزارش:

تدریس درس یازدهم هدیه، تمرین ریاضی پاتخته ای، املای پاتخته ای، پرسش اجتماعی

تکلیف:

مطالعه علوم، کاربرگ ریاضی


آرشیو