لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه دی ماه پایه چهارم

روزشنبه 2 دی

گزارش :

تدریس درس تقریب، حل کاربرگ شماره 13، تدریس درس باغچه بان، تدریس دانش زبانی و تمرین فصل گرما،

تکلیف :

صفحه 58-59 کتاب ریاضی، با کلمات املایی درس دهم جمله سازی شود، املا از درس دهم، تحقیق با موضوع یلدا

روز یکشنبه 3 دی

گزارش :

هدیه: اجرای نمایش داستان امام کاظم (ع)، روان خوانی درس دیدار دوست

قرآن: انجام نمونه سوالات مبتکران و روانخوانی قرآن صفحه 45 انجام شد

پرسش فارسی درس دهم، تدریس اجتماعی

تکلیف :

نوشتاری درس دهم فارسی نوشته و حل شود، کاربرگ حل شود، مطالعه برای آزمون علوم

روز دوشنبه 4 دی

گزارش :

تدریس مبحث تقسیم، تدریس فصل سنگ ها در علوم، آزمون علوم

تکلیف :

تمرین ریاضی در کتاب حل شود

روز سه شنبه 5 دی

گزارش :

آزمون کتبی هدیه و قرآن، تمرینات ریاضی حل شد، نوشتاری درس ده در کلاس حل شد

تکلیف :

علوم مطالعه شود، تمرینات صفحه 67 ریاضی تمرین شود، آزمون فارسی 

روز چهارشنبه 6 دی

گزارش :

حل پرسش های آزمون هدیه های آسمانی، آزمونک از مبحث تقسیم، درس آزاد 8 تکمیل شد

تکلیف :

پیک آدینه

روز شنبه 9 دی

گزارش :

حل پیک آدینه، املا از درس هشتم و دهم،  پرسش و پاسخ علوم، املای پاتخته ای

تکلیف :

10 سوال هدیه نوشته شود، مطالعه قرآن، 5 سوال اجتماعی نوشته شود

روز یکشنبه 10 دی ماه

تکلیف

فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

روز دوشنبه 11 دی ماه

تکلیف

فایل مورد نظر را با کلیک کردن این بخش دانلود نمایید

روز سه شنبه 12 دی

گزارش :

آموزش تقسیم چند رقمی بر دو رقم، حل تمرین توسط دانش آموزان، تکرار و تمرین فارسی

تکلیف :

صفحه 71-72-73 کتاب ریاضی حل شود

روز چهارشنبه 13 دی

گزارش :

هدیه : حل تمرینات درس هشتم، پاسخ مجموعه سوالات داده شد

ریاضی: صفحه 71-72-73 در کلاس حل شد، تکرار و تمرین فصل سنگ ها درس علوم

تکلیف :

پیک آدینه

روزشنبه 16 دی

گزارش :

حل پیک آدینه، نوشتاری درس 8 انجام شد، پرسش درس سنگ ها

تکلیف :

وسایل کاربرگ ریاضی آورده شود، تمرین ریاضی حل شود، املا از درس 1 تا 11 تمرین شود

روز یکشنبه 17 دی

گزارش :

هدیه: پرسش دروس گذشته، تدریس درس نهم

قرآن: صفحه 46-47-48 در کلاس انجام شد

تدریس درس زاویه، آزمون املا، تمرینات پا تخته ای ریاضی، تدریس اجتماعی

تکلیف :

فارسی از درس 1 تا آخر درس 11 خوانده شود، تمرینات ریاضی حل شد

روز دوشنبه 18 دی

گزارش :

دست ورزی ریاضی، تدریس علوم فصل آهنربا، آزمون فارسی

نقاشی
آموزش ترکیب بندی های افقی
ترکیب بندی و فضاسازی خیابان با اشکال افقی
آموزش اشکال افقی مثل اتوبوس، ماشین، جدول، خط کشی خیابان، کامیون و استفاده از اشکالی مثل آپارتمان، درخت، خورشید یا ماه و ستاره، ابر، بوته و... جهت فضاسازی

تکلیف :

از فصل سوم ریاضی 15 سوال درآورده و حل شود 

تکلیف نقاشی:

از روی اشکال آموزش داده شده کلاس در منزل تمرین شود.
یک ترکیب بندی افقی از فضای خیابان با ذهنیت و سلیقه شخصی روی اشتنباخ کشیده و با تکنیک مدادرنگی کامل رنگ آمیزی و دورگیری شود.

روز سه شنبه 19 دی

گزارش :

قرآن: روخوانی سوره شوری و آل عمران

ریاضی: تدریس مبحث زاویه- فارسی: تدریس درس یازدهم، معنی لغات درس در آورده شد، روخوانی درس

تکلیف :

تمرین فصل 1-2-3 ریاضی

روز چهارشنبه 20 دی

گزارش :

هدیه: حل مجموعه سوالات و نمونه سوالات از درس 1 تا 8 جهت آمادگی آزمون

ریاضی: تدریس مبحث زاویه-تدریس اجتماعی، تکرار و تمرین علوم

تکلیف :

پیک آدینه، تکرار و تمرین علوم

روزشنبه 23 دی

گزارش :

تدریس اندازه گیری زمان، آزمون علوم گرفته شد، تمرین علوم ، حل پیک آدینه

تکلیف :

صفحه 89 ریاضی ، با کلمات سخت املایی درس یازدهم جمله سازی شود، املا از درس یازدهم

روز یکشنبه 24 دی

گزارش :

هدیه: آزمون گرفته شد، روخوانی صفحه 51 سوره آل عمران

تمرینات صفحه 89 ریاضی حل شد، املا از درس یازدهم، تدریس اجتماعی

تکلیف :

تمرینات ریاضی، فارسی نوشتاری درس 11 انجام شود

روز دوشنبه 25 دی

گزارش :

نقاشی
گزارش کار:
آموزش اشکال و ترکیب بندی های افقی
آموزش اشکالی مثل قطار، پل، چمنزار، دود، ابر، دریاچه و... و فضاسازی با اشکال

حل تمرینات ریاضی، فارسی نوشتاری درس یازدهم حل شد، مشاهده فیلم آموزشی علوم

تکلیف :

مطالعه اجتماعی

تکلیف نقاشی:
1_از روی اشکال آموزش داده شده در کلاس، در منزل تمرین شود.
2_یک ترکیب بندی با استفاده از اشکال آموزش داده شده و سلیقه شخصی خودتون روی مقوای اشتنباخ کشیده و با تکنیک مدادرنگی رنگ آمیزی شود.
3_برای جلسه آینده حتما علاوه بر لوازم نقاشی کاغذ کادری و مدادرنگی آورده شود.
 

روز سه شنبه 26 دی

گزارش :

تدریس مبحث اندازه گیری طول، آزمون اجتماعی

تکلیف :

صفحه 94-95 ریاضی، مطالعه علوم

روز شنبه30 دی

گزارش :

حل پیک آدینه، سوالات علوم گفته و حل شد، تدریس فصل هشتم علوم

تکلیف :

تمرینات اضافه ریاضی حل شود، یک صفحه املا از درس آخر نوشته شود


آرشیو