لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

مهارت زندگی

گلدان خالی

ما به راحتی گل پژمرده را رها نمی کنیم. بلکه با قلمه جدید گلدانمان را زنده میکنیم

نتیجه: آموزش حل مسئله, عقب نشینی نکردن هنگام روبرویی با مشکل

 

قلمه زدن

گیاه رشد یافته می تواند با تقدیم بخشی از خود , باعث تولید گلدانی جدید شود

نتیجه:بخشندگی نشانه رشد یافتگی است. تا بزرگ نباشیم نمی توانیم ببخشیم و هدیه دهیم. اگر روح بخشندگی ندارید , یعنی هنوزکوچکید

 

ریشه خشک شده و گیاه پژمرده

برای قلمه جدید حتما ریشه خشکیده قبلی را از گلدان خارج می کنیم تا جا برای گیاه جدید باز شود

نتیجه:برای داشتن ایده های ناب و افکار مناسب باید از شر افکار منفی و آلودگی های ذهنی( کینه, نفرت, انتقام, حسادت, پرخاشگری و ...) رها شویم 

 

ریختن خاک روی قلمه

همین طورکه خاک باعث رشد گیاه شده و مواد غذایی را به گیاه می رساند.محبت و رفتارهای نیک هم برای رشد روابط انسانی لازم و مفید است

نتیجه: از محبت نمودن و رفتار های نیک غافل نشویم

گلدان های خشک شده ظرف مدت 5 دقیقه با قلمه زدن میزبان گیاه دیگری شد. گیاهی که بعد از مدت دو روز با طراوت است و زندگی میکند.

درس هایی که از این کار میگیریم:

با دیدن مشکل سریع عقب نشینی نکنیم

بسیاری از مشکلات با تدبیر حل شدنی هستند

کمک گرفتن در رفع مشکلات موثر است

دنیا جای زندگی است

خشکیده ها، تنبل ها، بی حرکتها جایشان را به شاداب ترها می دهند پس تا میتوانیم فعال و سازنده باشیم ما توانایی ساختن داریم پس به راحتی غصه نمی خوریم

زنده باد زندگی...

خدایا یاریم نما،در زنده بودنم زندگی کنم

دخترهای گل سفیران شما نیز میتوانید گلدان های خشک شده خود را به دبستان بیاوردید تا در کنار روانشناس مهربان سفیران گلدان هایتان را احیا کنید

                         

 

                          

 

                         

 

                         

 

                           


آرشیو
لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

کلاس های مشاوره سفیران پردیس

                       

 

                       

 

 


آرشیو