پایه اول سفیران پردیس

 

ساخت بادبادک

 

تمرین دست ورزی و طریقه ی مداد دست گرفتن صحیح
معرفی خط زمینه و خط استراحت و تمرین خطوط از بالا به پایین،از روی خط زمینه به پایین

تدریس نشانه د

 

تدریس قرینه درس ریاضی

 

 

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید