پایه پنجم سفیران پردیس

تدریس فارسی( درس سرود ملی) 

درست کردن پرچم ایران و نوشتن املای پرچمی     

هدف: احساس تعلق ملی و میهنی ، تلاش جهت حفظ ارزش های ملی ، احترام به پرچم و سرود ایران   

 

تدریس علوم: درس برگی از تاریخ زمین(برگزاری نمایشگاهی از فسیلها) 

 هدف :آشنایی با نحوه تشکیل فسیل و نحوه کار زمین شناسان و تقویت هوش طبیعت گرایانه

 

بازی و ریاضی (برگزاری یک زنگ شاد ریاضی) 

تدریس مفهوم نسبت با بازی بولینگ

هدف : تقویت هوش منطقی و حرکتی و تقویت هماهنگی چشم و دست

تدریس فارسی(نام آموزان دیروز، امروز، فردا) 

آشنایی با شهید دفاع از مرزها و امنیت کشور : سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی

هدف :آشنایی با نام آوران و شهیدان معاصر


 

تدریس ریاضی ( مبحث درصد) : نوشتن اسم زیبای دانش آموزان در برگه های شطرنجی و به دست آوردن درصد آن  

هدف : آشنایی با کسرهای با مخرج صد آشنایی با مفهوم درصد و  تقویت هوش منطقی

تدریس ریاضی ( ایجاد انگیزه برای درس تقارن)

کشیدن نقاشی های متقارن

هدف: یاداوری قرینه یابی و مفهوم‌تقارن و تقویت هوش منطقی و طبیعت گرایانه

 

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید