لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه اردیبهشت ماه پایه پنجم

روز چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه

ادبیات

گزارش:

ارزشیابی

تکلیف:

ندارند

روز سه شنبه 25 اردیبهشت ماه

ادبیات

گزارش:

جملات ناقص به دانش آموزان داده شد و تکمیل شد

تکلیف:

آمادگی برای ارزشیابی

هدیه

گزارش:

آزمون از درس 1 تا 10 گرفته شد

تکلیف:

درس 10 تا 17 مطالعه شود

روزدوشنبه24 اردیبهشت ماه

اجتماعی

گزارش:

ارزشیابی از درس های 15 تا 22 گرفته شد 

تست

گزارش:

کاربرگ مساحت به طور کامل - اشکالات برطرف شد - تدریس محیط دایره 

تکلیف:

کاربرگ محیط دایره حل شود

روز یکشنبه 23 اردیبهشت ماه

علوم

گزارش:

دوره دورس بصورت ارزشیابی

تکلیف:

مطالعه

ادبیات

گزارش:

تمرین انشاء

تکلیف:

انشا با موضوع داده شده نوشته شود

هدیه

گزارش:

تمرین سوالات آزمون مبتکران

تکلیف:

از درس 1 تا 8 ده سوال نوشته شود

روز شنبه 22 اردیبهشت ماه

اجتماعی

گزارش:

برگزاری آزمون مبتکران

تکلیف:

مطالعه درس 13 تا 22

قرآن

گزارش:

آزمون روخوانی کتاب

تکلیف:

تمرین روخوانی

روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه

علوم

گزارش:

دوره دروس، جشن پایان کتاب

تکلیف:

مطالعه درس 3-4-5

ادبیات

گزارش:

املای درس 16 ، تکمیل کتاب نگارش، معنی نیایش گفته شد

تکلیف:

از داخل کتاب فارسی 10 جمله که مفعول دارند

روز سه شنبه 18 اردیبهشت ماه

ادبیات

گزارش:

ارزشیابی و رفع اشکال

تکلیف:

اشتباهات واژه نامه به صورت تکلیف نوشته شود

هدیه

گزارش:

کنفرانس، یادآوری کلمات مهم درس یادآوری شد

تکلیف:

20 سوال کتبی از درس اول تا آخر 7 نوشته شود

روز یکشنبه 16 اردیبهشت ماه

علوم

گزارش:

تدریس علوم

تکلیف:

دوره درس 1 و 2 برای جلسه آینده

ادبیات

گزارش:

ارزشیابی واژه نامه

تکلیف:

5 جمله به زمان گذشته، 5 جمله به زمان حال، 5 جمله به زمان آینده

روز شنبه 15 اردیبهشت ماه

ریاضی

گزارش:

میانگین تدریس شد - رفع اشکال از فصول 4 ، 5 ، 6

تکلیف:

صفحات 133 و 138 کامل حل شود - صفحه 139 سوال 6 و 7

اجتماعی

گزارش:

ارزشیابی از دروس 1 تا 6 برگزار شد .

تکلیف:

ارزشیابی از دروس 7 تا 12

قرآن

گزارش:

حفظ آیات 36 ، 37 ، 38 سوره الرحمن  - روخوانی صفحات 95 ، 96

روز یکشنبه 9 اردیبهشت ماه

علوم

گزارش:

تدریس درس جدید ، پرسش شفاهی از دانش آموزان

تکلیف:

مطالعه

ادبیات

گزارش:

تمرین سوالات تستی مبتکران، املای درس 15، بررسی تکالیف

تکلیف:

واژه نامه مطالعه شود

روز شنبه 8 اردیبهشت ماه

ریاضی

گزارش:

تدریس آمار و احتمال

تکلیف:

مطالعه مبحث اعشار

اجتماعی

گزارش:

تدریس درس 22 و بیان نکات درس

تکلیف:

درس 21 و 22 مطالعه شود، ارزشیابی دوره ای از درس 1 تا 6

قرآن

گزارش:

مرور روخوانی، حفظ سوره الرحمن

تکلیف:

سوره الرحمن تا آیه 40، ادامه روخوانی صفحات درسی

روز چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه

ریاضی پیشرفته

گزارش:

رفع اشکال

تکلیف:

10 سوال از حجم حل شود، مطالعه مبحث حجم

علوم

گزارش:

تدریس درس جدید

تکلیف:

مطالعه درس یازدهم

ادبیات

گزارش:

املا درس 14، تمرین مبتکران تیزهوشان

تکلیف:

3 صفحه املا، مطالعه واژه نامه ( الف تا ی )

روز سه شنبه 4 اردیبهشت ماه

ریاضی

گزارش:

حل تکالیف

تکلیف:

مطالعه فصل 5-6

ادبیات

گزارش:

املا از درس 13، حل کتاب نگارش

تکلیف:

مطالعه واژه نامه، تمرین املا از درس 14 داشته باشند

روز دوشنبه 3 اردیبهشت ماه

اجتماعی

گزارش:

تدریس درس 21، ارزشیابی ماهانه

تکلیف:

مطالعه درس بیست و یک

تست

گزارش:

تدریس اعشار- محور- شکل- مقایسه و ضرب، حل کاربرگ

تکلیف:

کاربرگ

روز یکشنبه 2 اردیبهشت ماه

علوم

گزارش:

تدریس درس یازدهم

تکلیف:

مطالعه درس یازدهم

ادبیات

گزارش:

پرسش واژه نامه، املا از درس 12

تکلیف:

مطالعه واژه نامه انتهای کتاب فارسی

روز شنبه 1 اردیبهشت ماه

ریاضی

گزارش:

حل تمرین و تدریس گنجایش، رفع اشکال مبحث حجم و مساحت

تکلیف:

صفحه 121 کتاب، آمادگی برای آزمون از فصل 5 و 6 روز چهارشنبه

اجتماعی

گزارش:

پرسش کلاسی

تکلیف:

مطالعه درس 16 تا 20 جهت ارزشیابی ماهانه

 

 


آرشیو