لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه اردیبهشت ماه پایه ششم

روز سه شنبه 26 اردیبهشت ماه

ادبیات

گزارش:

ارزشیابی دستور فارسی

تکلیف:

ندارند

روز دوشنبه 24 اردیبهشت ماه

تست

گزارش:

کاربرگ محاسبات اعشاری حل شد - تدریس تقریب و آمار و احتمال نکته و تست تدریس شد 

تکلیف:

کاربرگ احتمال داده شد 

اجتماعی 

گزارش:

ارزشیابی از درس های 15 تا 24 گرفته شد - 

تکلیف:

ارزشیابی کلی از کل کتاب روز شنبه 

قرآن 

گزارش:

ادامه ی آزمون روخوانی - بیان فضیلت و ارزش ماه رمضان 

 

روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه

ریاضی

گزارش:

حل سوالات نهایی، دوره فصل دوم

تکلیف:

ندارند

ادبیات

گزارش:

تمرین روان خوانی، نکات دستوری درس داده شد

تکلیف:

ندارند

روز سه شنبه 18 اردیبهشت ماه

ادبیات

گزارش:

پرسش واژه نامه

تکلیف:

ندارند

روز شنبه 15 اردیبهشت ماه

کار و فناوری

گزارش:

کار با نرم افزار word  آموزش داده شد 

تکلیف:

آوردن میل بافتنی و کاموا

قرآن

گزارش:

پرسش کار در کلاس از کل کتاب - مرور سوره ی واقعه

 

اجتماعی

گزارش:

ارزشیابی دوره ای از درس های 1 تا 6 برگزار شد 

تکلیف:

ارزشیابی دوره ای از درس های 7 تا 12

 

روز چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه

علوم

گزارش:

تدریس درس 14 و بیان نکات تکمیلی درس

تکلیف:

مطالعه برنامه دوره دروس

ادبیات

گزارش:

تمرین و تست و روان خوانی درس شانزدهم، روان خوانی درس 17، کلمات املایی درس مشخص شد، تمرین مبتکران تیزهوشان

تکلیف:

رونویسی درس 17 انجام شود

روز سه شنبه 4 اردیبهشت ماه

ریاضی

گزارش:

حل تمرین و فعالیت کتاب

تکلیف:

حل تمرین صفحه 141-142-143 در دفتر

ادبیات

گزارش:

شعر و معنی ابیات تدریس شد، جزوه درس 16 کامل شد، تمرینات درس 16 پاسخ داده شد

تکلیف:

تکالیف ناقص کامل شود

روز دوشنبه 3 اردیبهشت ماه

تست

گزارش:

تدریس درصد، حل کاربرگ

تکلیف:

کاربرگ

اجتماعی

گزارش:

ارزشیابی، بررسی تکالیف

تکلیف:

مطالعه درس 23

روز شنبه 1 اردیبهشت ماه

علوم

گزارش:

نکات تکمیلی درس 12 داده شد، رفع اشکال

تکلیف:

ندارند

ادبیات

گزارش:

پرسش شفاهی، حکایت ( افلاطون و مرد جاهل) خوانده و معنی شد، روان خوانی درس 16 فارسی،تمرین های درس 15 در کتاب نگارش انجام شد

تکلیف:

تمرین ها و تست و روان خوانی درس 15 را در منزل انجام دهید


آرشیو