لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه اردیبهشت ماه پایه سوم

روز چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه

بنفشه 2

گزارش:

ارزشیابی اجتماعی، دوره علوم، ارزشیابی شفاهی علوم

تکلیف:

پیک آدینه، مطالعه ریاضی

روز سه شنبه 25 اردیبهشت ماه

بنفشه 1

گزارش:

ارزشیابی اجتماعی، حل سوالت جزوه ریاضی

تکلیف:

حل کاربرگ ریاضی و فارسی، جدول ضرب 3 تا 9 نوشته شود، 3 سوال مشابه کاربرگ ریاضی نوشته شود، جزوه ریاضی کامل شود

بنفشه 2

گزارش:

تمرین اجتماعی و حل مجموعه سوالات ، پرسش و اجرای نمایش خلاق اجتماعی

تکلیف:

خواندن اجتماعی، کاربرگ ریاضی

روز دوشنبه 24 اردیبهشت ماه

بنفشه 1

گزارش:

گرفتن ارزشیابی کتاب نگارش فارسی - روخوانی ستایش فارسی و درآوردن معنی واژه از واژه نامه ی کتاب 

حل سوال دوره - خواندن اجتماعی در کلاس 

تکلیف:

خواندن اجتماعی ( ارزشیابی ) - نوشتن املا از دو درس آخر یک صفحه - طراحی جدول ضرب - انجام کاربرگ تقویت حافظه 

بنفشه 2

گزارش:

تمرین و دوره ی نگارش - امتحان بنویسیم - تمرین ریاضی در دفتر ریاضی

تکلیف:

اجتماعی کل کتاب خوانده شود - مجموعه سوالات اجتماعی از درس 16 تا آخر کامل شود 

روز یکشنبه 23 اردیبهشت ماه

بنفشه 1

گزارش:

ارزشیابی املا، تمرین دوره ریاضی، دوره واژه آموزی درس 11 تا آخر

تکلیف:

30 کلمه معنی واژه نوشته شود، تمرین واژه آموزی و معنی واژه و بیاموز و بگو، 6 سوال ریاضی ریاضی نوشته شود

بنفشه 2

گزارش:

امتحان املا، دوره ریاضی، تمرین نگارش

تکلیف:

هم معنی و مخالف و هم خانواده از کل کتاب خوانده شود، 20 هم معنی+20 مخالف+10 هم خانواده از کتاب نوشته شود

روز شنبه 22 اردیبهشت ماه

بنفشه 1

گزارش:

حل گروهی کاربرگ، تمرین املا و نوشتن املا، تمرین دوره ای معنی واژه

تکلیف:

امضای ارزشیابی ریاضی و نوشتن اشتباهات، تمرین املا از درس های 12-14-16 ( یک صفحه و نیم)، املا ( یک صفحه و نیم) ، درس آخر علوم خوانده شود

بنفشه 2

گزارش:

املای درس 15 تا آخر کتاب فارسی، املا از درس 1 تا آخر کتاب، املای پاتخته ای، مسابقه گروهی شعرخوانی

تکلیف:

سه صفحه دیکته از کل کتاب فارسی، تمرین املا

روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه

بنفشه 1

گزارش:

ارزشیابی ریاضی، دوره و پرسش علوم، املا و ارزشیابی معنی واژه، پرسش جدول ضرب

تکلیف:

معنی واژه درس 1 تا 15 خوانده شود و 40 کلمه آن را به دلخواه بنویس، مطالعه علوم و حل سوالات جزوه درس آخرف یک صفحه تمرین املا از درس 16 و 17، یک صفحه املا از درس 16-17 نوشته شود، پیک آدینه

بنفشه 2

گزارش:

امتحان ریاضی، حل تمرین ریاضی، دوره اجتماعی، دیکته

تکلیف:

تمرین املا

روز سه شنبه 18 اردیبهشت ماه

بنفشه 1

گزارش:

ارزشیابی علوم، حل سوالات ریاضی دوره ای، مشاهده فیلم آموزشی علوم

تکلیف:

حل کاربرگ ریاضی، درس 12 تا 18 اجتماعی خوانده شود، تمرین املا درس 12 و 13 ، معنی واژه درس 12 و 13 خوانده شود، امضای ارزشیابی ریاضی و فارسی

بنفشه 2

گزارش:

دیکته حافظه ای، تمرین ریاضی، دوره اجتماعی، دیکته از درس 13 و 14 توسط دانش آموزان

تکلیف:

معنی لغات درس 7 تا 11 خوانده شود 20 تا آنها نوشته شود، درس 13 تا 15 اجتماعی کامل خوانده شود

روز یکشنبه 16 اردیبهشت ماه

بنفشه 1

گزارش:

تمرین املا درس 11( دوره)، دوره فارسی، حل تمرین ریاضی، پرسش و پاسخ علوم

تکلیف:

یک صفحه املا از درس 11، خواندن درس 11 فارسی، درس 9-10-11 اجتماعی خوانده شود، حل سوالات جزوه درس آخر اجتماعی

بنفشه 2

گزارش:

دوره ریاضی، امتحان معنی لغات درس 11 و 12، پرسش علوم، حل مجموعه سوالات اجتماعی

تکلیف:

کاربرگ فارسی، فصل 3 ریاضی از کتاب خوانده شود، کاربرگ ریاضی فصل کسر انجام شود

روز شنبه 15 اردیبهشت ماه

بنفشه 1

گزارش:

پرسش گروهی جدول ضرب- دوره ی ضرب و تقسیم ( حل سوال جزوه مجموعه سوالات ) 

حل مرور فصل آخر ریاضی - روان خوانی فارسی دوره ( فداکاران ) 

تکلیف:

حل جزوه ی ریاضی صفحات 76 و 77 - خواندن علوم ( دوره ی دروس 9 و 10 ) - نوشتن املا ( دوره ) انتخابی 5 تا 10 یک صفحه - نوشتن یک خاطره در برگه 

بنفشه 2

گزارش:

داستانی در مورد برکت و معنای آن - دیکته از دروس 11 و12 ( دانش آموز محور ) - حل ضرب سه و چهار رقم در یک رقم - کلمات مخالف درس چهارم فارسی 

تکلیف:

از درس فارسی معنای کلمات 11 و 12 خوانده شد - مجموعه سوالا ریاضی صفحات 71 تا 73 حل شود 

روز یکشنبه 9 اردیبهشت ماه

بنفشه 1

گزارش:

حل تمرین ریاضی، پرسش جدول ضرب، پرسش و پاسخ علوم و فارسی

تکلیف:

خواندن اجتماعی درس 6 تا 8، خواندن جدول ضرب

روز شنبه 8 اردیبهشت ماه

بنفشه 1

گزارش:

تمرین جدول ضرب، حل مسائل ریاضی، ارزشیابی فارسی درس 1 تا5

تکلیف:

معنی واژه درس 7 نوشته شود، درس 7 فارسی کامل شود، تمرین املا از درس 7، 7 خط املا از درس هفتم، امضای دفتر املا و نوشتن اشتباهات

بنفشه 2

گزارش:

تمرینات دوره ای ریاضی، حل مجموعه سوالات ریاضی، دیکته از درس 9 تا 10 فارسی

تکلیف:

درس 5-6-7 علوم خوانده شود

روز چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه

بنفشه 1

گزارش:

حل سوالات ریاضی، نوشتن املا، پرسش و پاسخ اجتماعی

تکلیف:

پیک آدینه، تمرین املا ، یک صفحه املا ، درس 6 فارسی خوانده شود، نوشتن معنی واژه درس 6، در مورد یک جانور تحقیق کن و یا در مورد یخچال های قدیم از بزرگترها بپرس و بنویس

بنفشه 2

گزارش:

تمرینات دوره ای ریاضی فصل آمار و احتمال حل شد، املا از درس 7 تا 10 فارسی

تکلیف:

پیک آدینه، درس 4 تا 7 اجتماعی خوانده شود

روز سه شنبه 4 اردیبهشت ماه

بنفشه 1

گزارش:

دوره فصل 5 ریاضی همراه با حل تمرین، حل تمرین مبحث ضرب، روانخوانی درس 5 فارسی، پرسش و پاسخ علوم

تکلیف:

6 خط تمرین املا از درس پنجم، درس 5 فارسی کامل خوانده شود، نصف صفحه املا از درس 5، جزوه درس 4 و 5 خوانده شود،، نوشتن 8 تا معنی واژه درس پنجم

بنفشه 2

گزارش:

تدریس درس 19 هدیه های آسمان، امتحان املا، مخالف کلمات درس 1 تا 4 دوره شد، حل نگارش فارسی

تکلیف:

درس 3-4-5 علوم، 5 تقسیم و 5 ضرب فصل جدید نوشته شود، یک صفحه املا از غلط های املایی دفتر املا از اول سال تاکنون

روز دوشنبه 3 اردیبهشت ماه

بنفشه 1

گزارش:

حل سوالات ریاضی، دست ورزی عدد نویسی، روان خوانی درس 3 فارسی، پرسش و پاسخ اجتماعی

تکلیف:

درس 3 و 4 علوم از کتاب و جزوه خوانده شود، درس 4 فارسی کامل خوانده شود، کاربرگ املا درس 4، یک صفحه املا از درس 4 فارسی

بنفشه 2

گزارش:

امتحان ضرب و تقسیم، املا، معنی لغات درس 1 تا 5، دوره ریاضی

تکلیف:

کلمات مخالف درس 1 تا 4، درس 1 تا 5 اجتماعی خوانده شود، مجموعه سوالات اجتماعی درس 1 تا 5 خوانده شود، 5 ضرب و 5 تقسیم نوشته و حل شود

روز یکشنبه 2 اردیبهشت ماه

بنفشه 1

گزارش:

حل تمرین ریاضی،دوره درس یک و دو فارسی، پرسش دوره ای علوم، املا

تکلیف:

درس یک تا سه اجتماعی از جزوه خوانده شود، درس سوم فارسی همه قسمت ها خوانده شود، 7 خط تمرین املا از درس سوم فارسی، یک صفحه املا از درس سوم فارسی، حل سوال ریاضی دفتر

بنفشه 2

گزارش:

تدریس تقسیم، دوره گروهی ضرب

تکلیف:

معنی لغات درس 1 تا 5 فارسی در دفتر نوشته شود، سوالات تقسیم حل شود، درس یک تا 3 علوم خوانده شود

روز شنبه 1 اردیبهشت ماه

بنفشه 1

گزارش:

دست ورزی ریاضی مبحث تقسیم، حل سوالات ریاضی، خواندن شعر گروهی و برگزاری جشن خودکار

تکلیف:

درس 1 و 2 علوم از جزوه و کتاب خوانده شود و اولیا پرسش داشته باشند، درس دوم فارسی( روانخوانی، معنی واژه، درک مطلب و .....، ، یک صفحه تمرین املا از درس دوم فارسی، یک صفحه املا از درس دوم فارسی، حل سوال ریاضی دفتر

بنفشه 2

گزارش:

جشن خودکار، املا از درس 1 تا 8، پرسش ضرب

تکلیف:

کاربرگ املای فارسی، کاربرگ عددنویسی


آرشیو