لیست مطالب
نمایش 1 - 2 از 2 نتیجه

پژوهش

به نام خدا

یکی از اهداف اساسی آموزش و پرورش ایجاد شرایط و امکانات جهت رشد خلاقیت ها و ارتقای دانش و توانایی دانش آموزان به تناسب استعدادهای آن ها می باشد.

* فواید تحقیق و پژوهش برای دانش آموزان:

1- ایجاد انگیزه در دانش آموزان برای یادگیری بهتر و کارآمدتر

2- استفاده بهینه از نیروهای آزمایشگاهی و کتابخانه ای در مدارس

3- استفاده بهینه از زمان و توان دانش آموزان

4-یادگیری همراه با خلاقیت و حل مسئله از سوی فراگیران

5- بالابردن آمار پذیرش دانش آموزان در مدارس برتر

امسال گروه پژوهش مجتمع آموزشی سفیران پردیس با همکاری جمعی از اساتید دانشگاهی برای دانش آموزان دوره دوم برنامه های خاصی در نظر گرفته اند که با استمداد از الطاف الهی درطول سال تحصیلی در جریان این مهم قرار خواهید گرفت


آرشیو
لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

آرشیو