لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه فروردین ماه پایه دوم

روز چهارشنبه 29 فروردین

کلاس یاس1:

گزارش:

حل سوالات ریاضی پیک آدینه، تکرار وتمرین تفریق اعداد سه رقمی

قرآن: تدریس سوره تین ، روخوانی صفحه 91 قرآن

تکلیف:

پیک آدینه، کاربرگ فارسی، داستان روباه و خروس و درس نیایش روان خوانی شود

کلاس یاس3:

گزارش:

کاربرگ ریاضی، تمرین ریاضی، اجرای نمایش فارسی

تکلیف:

پیک آدینه، کاربرگ فارسی، املای شبانه

روز سه شنبه 28 فروردین

کلاس یاس2:

گزارش:

تدریس ریاضی، حل تمرینات ریاضی، ارزشیابی درس 12 علوم، کتاب بنویسیم

تکلیف:

کاربرگ فارسی، دیکته از درس نیایش

کلاس یاس3:

گزارش:

تدریس درس 18 هدیه های آسمانی، تدریس فصل 13 علوم، املا از درس 17، پرسش شعر حفظی

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، کلمات مخالف و هم معنی درس 17 خوانده شود

روز دوشنبه 27 فروردین

کلاس یاس1:

گزارش:

حل سوالات ریاضی پیک آدینه شماره 25، تدریس درس 13 علوم، مجموعه سوالات علوم درس 13 پاسخ داده شد، املا از درس هفدهم

تکلیف:

با کلمات هایلات شده درس 17 جمله سازی شود، روان خوانی داستان روباه و خروس و درس نیایش، حفظ شعر درختکاری، کلمات مخالف و هم معنی درس 17 خوانده شود

کلاس یاس2:

گزارش:

تدریس نمودار، حل تمرین ریاضی پیشرفته، املا حافظه ای از درس نیایش، تدریس درس 12 علوم

تکلیف:

از هر کلمه درس نیایش دو بار نوشته شود، روان خوانی درس نیایش، مطالعه درس 12 علوم

کلاس یاس3:

گزارش:

تدریس فصل 8 ریاضی، تدریس درس نیایش و بخوان و بیندیش، رونویسی درس نیایش، تکرار و تمرین شعر حفظی درختکاری

تکلیف:

اشتباهات پیک آدینه در دفتر مشق نوشته شود، 5 سوال سخت ریاضی در دفتر مشق نوشته شود، حفظ شعر( تا روز چهارشنبه فرصت دارند)

روز یکشنبه 26 فروردین

کلاس یاس1:

گزارش:

تکرار و تمرین نمودار، حل تمرینات کتاب ریاضی، روان خوانی درس نیایش و بخوان و بیندیش، رونویسی درس نیایش

تکلیف:

دیکته از درس 17، روان خوانی درس 17، کلمات هم معنی و مخالف درس 17 خوانده شود

کلاس یاس2:

گزارش:

تدریس نمودار، تدریس نیایش، تدریس علوم

تکلیف:

اشتباهات آدینه نوشته شود، رونویسی درس نیایش

روز چهارشنبه 22 فروردین

کلاس یاس1:

گزارش:

تدریس نمودار تصویری، حل تمرینات کتاب، تدریس سوره تین تا آیه 5

تکلیف:

پیک آدینه، حفظ شعر درختکاری، درس 14 علوم خوانده شود

کلاس یاس2:

گزارش:

املا از درس 17، کاربرگ ریاضی، نقاشی پارک جنگلی

تکلیف:

پیک آدینه، فارسی بنویسیم درس 17 کامل شود

کلاس یاس3:

گزارش:

تمرین ریاضی پیشرفته، فارسی نوشتاری درس 17 کامل شد

تکلیف:

پیک آدینه، پروانه چگونه زندگی میکند؟( در یک برگه A4)

روز سه شنبه 21 فروردین

کلاس یاس1:

گزارش:

تدریس درس 16 هدیه های آسمانی، تدریس ریاضی و حل تمرینات کتاب، آزمایشگاه علوم، دیکته از درس هفدهم

تکلیف:

دیکته از درس 17، روان خوانی درس 17، کلمات مخالف و هم معنی درس 17 خوانده شود

کلاس یاس2:

گزارش:

تدریس نمودار، آزمایشگاه علوم، تدریس درس 17 هدیه های آسمانی

تکلیف:

دیکته از درس 17، کلمات مخالف و هم معنی درس 17 خوانده شود، برگه ی فارسی

کلاس یاس3:

گزارش:

تدریس علوم، فارسی نوشتاری درس 17 انجام شد

تکلیف:

با 10 کلمه از درس هفدهم جمله هایی با حداقل 6 کلمه بسازید، روان خوانی درس 9 تا 17 تمرین شود

روز یکشنبه 19فروردین

کلاس یاس1:

گزارش:

تدریس ریاضی، حل تمرینات کتاب ریاضی، تدریس درس 13 علوم، تمرینات درس هفدهم فارسی انجام شد

تکلیف:

کاربرگ فارسی، روان خوانی درس هفدهم، کلمات مخالف و هم معنی درس هفدهم

کلاس یاس2:

گزارش:

تدریس زوج و فرد، تمرین ضرب، املای آموزشی

تکلیف:

از کلمات درس هفدهم هر کدام دوبار نوشته شود، برگه ی ریاضی انجام شود

کلاس یاس3:

گزارش:

تدریس ریاضی، فارسی نوشتاری انجام شد، تکرار و تمرین ریاضی

تکلیف:

کاربرگ فارسی، دوره فصل 12-14

کلاس یاس2:

گزارش:

ادامه ی تدریس آمار و نمودار -استفاده از حبوبات برای نمودار ستونی - استفاده از اندازه ی قد و وزن دانش آموزان برای توضیح نمودار - تدریس بیاموز و بگو و شعر حفظی درخت کاری - تدریس درس 12 علوم توسط محتوای هوشمند - بنویسیم درس 17 انجام شد .

تکلیف:

ادامه ی رونویسی درس 17 - روان خوانی درس 17 - هم معنی و مخالف ها خوانده شود .

کلاس یاس3:

گزارش:

ریاضی فصل 8 تدریس شد - تدریس درس 17 - واژه سازی و قسمت های دیگر کامل شد - شعر حفظی تکرار و تمرین شد - فارسی نوشتاری شروع به انجام شد - رونویسی تکمیل شد - مجموعه تمرینات علوم فصل 12 انجام و درس 12 دوره شد - مرور سوره انشراح  تدریس 2 آیه از سوره تین .

تکلیف:

کاربرگ ریاضی حل شود - حفظ شعر تا یکشنبه دیگر فرصت دارید - پیدا کردن کلمه هایی که نشانه ی قـ  ق و طـ دارند . - تمرین سوره انشراح 

 روز شنبه 18 فروردین

کلاس یاس1:

گزارش:

تدریس درس 8 ریاضی، حل تمرینات صفحه 128-129 کتاب ریاضی، تدریس درس هفدهم فارسی، تکرار و تمرین درس 12 و 14 علوم

تکلیف:

روان خوانی درس 15-17 فارسی، یک صفحه دیکته از درس پانزدهم

کلاس یاس2:

گزارش:

تدریس آمار و پرسش و پاسخ ، تدریس درس 17 فارسی، نگارش درس 17 انجام شد

تکلیف:

رونویسی از قسمت مشخص شده درس 17، برگه ی فارسی انجام شود

کلاس یاس3:

گزارش:

تدریسفصل 8 ریاضی تا صفحه 131 ، تدریس درس 17 فارسی، رونویسی درس

تکلیف:

املای بادکنکی از درس 17، کلمات مخالف و هم معنی درس 17 خوانده شود

روز چهارشنبه 15 فروردین

کلاس یاس1:

گزارش:

تکرار و تمرین کلمات مهم

تکلیف:

دیکته از درس 16- کلمات هم معنی و مخالف درس 16 تمرین شود، روان خوانی درس شانزدهم


آرشیو