جدول نقشه سایت

روش استفاده از جدول

جدول زیر اطلاعات را به این صورت نمایش می دهد که هر سطر یک صفحه از پرتال را نشان می دهد که اگر در هر کدام از سلول های جلوی آن تصویری قرار گرفته باشد نشان دهنده آن است که آن صفحه به ستون مربوطه مرتبط بوده و لینک دارد

از / به خانه-home لینک-# گالری تصاویر-picturesgallery گالری ویدیو-videogallery پیش دبستان-department مشاوره-consultation مشاهده مطلب-objectview پرورشی-moshavere ورزش-varzesh هنر-art زبان-language پژوهش-pajohesh آزمایشگاه-azmayeshgah بهداشت-behdasht کتابخوانی-book کامپیوتر-computer پیش دبستان-preschool فعالیت های دبستان-Schoolactivities پیش دبستان مهر-preschoolmehr پایه اول مهرماه-firstmehr پایه دوم مهرماه-secondmehr پایه سوم مهرماه-thirdmehr پایه چهارم مهرماه-fourthmehr پایه پنجم مهرماه-Fifthmehr پایه ششم مهرماه-Sixthmehr آبان پایه اول-firstaban آبان پیش دبستان-preschoolaban آبان پایه دوم-secondaban آبان پایه سوم-thirdaban آبان پایه چهارم-fourthaban آبان پایه پنجم-fifthaban آبان پایه ششم-sixthaban گزارش روزانه آذر ماه پایه اول-firstazar گزارش روزانه آذر ماه پایه دوم-secondazar گزارش روزانه آذر ماه پایه سوم-thirdazar گزارش روزانه آذر ماه پایه چهارم-fourthazar گزارش روزانه آذر ماه پایه پنجم-fifthazar گزارش روزانه آذر ماه پایه ششم-Sixthazar فعالیت های آذرماه پیش دبستان-preschoolazar گزارش روزانه دی ماه پایه اول-firstdey گزارش روزانه دی ماه پایه دوم-seconddey گزارش روزانه دی ماه پایه سوم-thirddey گزارش روزانه دی ماه پایه چهارم-forthdey گزارش روزانه دی ماه پایه پنجم-fifthdey گزارش روزانه دی ماه پایه ششم-Sixthdey گزارش روزانه دی ماه پیش دبستان-preschooldey گزارش روزانه پایه اول بهمن ماه سفیران-firstbahman گزارش روزانه پایه دوم بهمن ماه-secondbahman گزارش روزانه بهمن ماه پایه چهارم-forthbahman گزارش روزانه بهمن ماه پایه پنجم-fifthbahman گزارش روزانه بهمن ماه پایه ششم-sixthbahman گزارش روزانه پایه سوم بهمن ماه-thirdbahman فعالیت های بهمن ماه پیش دبستان-preschoolbahman فعالیت های اسفندماه پیش دبستان-preschoolsfand گزارش روزانه پایه اول اسفندماه سفیران-Firstesfand گزارش روزانه پایه دوم اسفندماه سفیران-secondesfand گزارش روزانه پایه سوم اسفندماه سفیران-thirdesfand گزارش روزانه پایه چهارم اسفندماه سفیران-forthesfand گزارش روزانه پایه پنجم اسفندماه سفیران-Fifthesfand گزارش روزانه پایه ششم اسفندماه سفیران-sixthesfand گزارش روزانه پایه اول فروردین ماه-firstfarvardin گزارش روزانه پایه دوم فروردین ماه-secondfarvardin گزارش روزانه پایه سوم فروردین ماه-thirdfarvardin گزارش روزانه پایه چهارم فروردین ماه-forthfarvardin گزارش روزانه پایه پنجم فروردین ماه-fifthfarvardin گزارش روزانه پایه ششم فروردین ماه-sixthfarvardin فعالیت های اردیبهشت پایه اول-ordibeheshtfirst فعالیت های اردیبهشت پایه دوم-ordibeheshtsecond فعالیت های اردیبهشت پایه سوم-ordibeheshtthird فعالیت های اردیبهشت پایه پنجم-ordibeheshfifth فعالیت های اردیبهشت پایه ششم-ordibeheshsixth فعالیت های اردیبهشت پیش دبستان-ordibeheshtpreschool فعالیت های فروردین ماه پیش دبستان-preschoolfarvardin فعالیت های اردیبهشت پایه چهارم-ordibeheshforth موسس-Founder مدیریت دبستان-manager معاونت آموزشی-Assistant ساعات حضور کادر اجرایی- workinghours کادر آموزشی-amozeshi ساعات کاری دبستان-schoolhoures آیین نامه انضباطی-enzebati معاونت اجرایی-Performance
آبان پایه اول-firstaban
آبان پایه پنجم-fifthaban
آبان پایه چهارم-fourthaban
آبان پایه دوم-secondaban
آبان پایه سوم-thirdaban
آبان پایه ششم-sixthaban
آبان پیش دبستان-preschoolaban
آر اس اس-rss
آزمایشگاه-azmayeshgah
آزمون-azmoon
آزمون آنلاین اجتماعی چهارم-4thejtemayi
آزمون آنلاین اجتماعی ششم-6thejtemayi
آزمون آنلاین ادبیات چهارم-4thadabiat
آزمون آنلاین ادبیات ششم-6thadabiat
آزمون اجتماعی پنجم-5thejtemayi
آزمون ادبیات پنجم-5thadabiat
آزمون ساز آنلاین-examiner
آیین نامه انضباطی-enzebati
اخبار -news
اخبار تابستانی-summernews
اخبار بهار-springnews98
اخبار بهاری-springnews
اخبار پاییز-fallnews
اخبار پاییزی-mehr
اخبار تصویری-picnews
اخبار زمستان -winternews97
اخبار زمستانی-winternews
اردو-lilipotcamp
اردوی سرزمین عجایب-sixthcamp
ارسال کننده تایم لاین-timelinesender
ارسال کننده یادآور-notificationsender
اشتراک گذاری طرح درس-classlistplanshare
اطلاع رسان فایل-filenotification
اطلاع رسان مطالب-notification
افتخارات سفیران پردیس-eftekharatsafiran
المپیاد-olympiad
بازی در خانه-playathome
برد-boardportfolio
برنامه هفتگی-program
بهداشت-behdasht
پایگاه تابستانی-Summerbase
پایه اول مهرماه-firstmehr
پایه پنجم مهرماه-Fifthmehr
پایه چهارم مهرماه-fourthmehr
پایه دوم مهرماه-secondmehr
پایه سوم مهرماه-thirdmehr
پایه ششم مهرماه-Sixthmehr
پایه ها-levels
پرورشی-moshavere
پروفایل-profile
پژوهش-research
پژوهش-pajohesh
پیش ثبت نام-preregistration
پیش دبستان-preschool
پیش دبستان-department
پیش دبستان مهر-preschoolmehr
پیشخوان-dashboard
پیگیری پیش ثبت نام-followcode
پیگیری دعوت به همکاری-followpsm
پیگیری سازنده برد-boardfollowing
تایم لاین-timeline
تخمین رتبه-estimation
تصاویر فوق برنامه-Extracurricularimages
تصاویر فوق برنامه-Extracurricularpictures
تصاویر مدرسه-schoolpictures
تماس با ما-contact
تولد-birthday
ثبت نام-signup
ثبت نام آزمون-signupexam
ثبت نام کتابخانه-signuplibrary
جزییات آزمون آنلاین-onlineexamdetail
جزییات نظر سنجی-poll
جست و جو-search
جشن آب-waterparty
جشن اغاز سال-The beginning of the school year
چاپ آزمون ساز-examinerprint
خانه-home
خود ارزشیابی دفتر کلاسی-classlistselfinsert
خود ارزشیابی دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedselfinsert
دپارتمان زبان-dep.english
دعوت به همکاری-psm
روانشناس-Psychologist
ریاضی-math
زبان-language
زبان عمومی-Generalenglish
سازنده برد-boardcreator
سازنده کامنت برد-boardcomment
سازنده کامنت مطلب-objectcomment
ساعات حضور کادر اجرایی- workinghours
ساعات کاری دبستان-schoolhoures
سامانه تکلیف-classlistassignment
سامانه کلاس آنلاین-onlineclass
سامانه کلاس آنلاین-safiranonlineclass
شعر-Songs
صندوق پست الکترونیکی-emailinbox
علوم-Science
فایل سنتر-filecenter
فرهنگی-cultural
فعالیت های آذرماه پیش دبستان-preschoolazar
فعالیت های اردیبهشت پایه اول-ordibeheshtfirst
فعالیت های اردیبهشت پایه پنجم-ordibeheshfifth
فعالیت های اردیبهشت پایه چهارم-ordibeheshforth
فعالیت های اردیبهشت پایه دوم-ordibeheshtsecond
فعالیت های اردیبهشت پایه سوم-ordibeheshtthird
فعالیت های اردیبهشت پایه ششم-ordibeheshsixth
فعالیت های اردیبهشت پیش دبستان-ordibeheshtpreschool
فعالیت های اسفندماه پیش دبستان-preschoolsfand
فعالیت های بهمن ماه پیش دبستان-preschoolbahman
فعالیت های پیش دبستان-preschoolactive
فعالیت های تکمیلی-extra
فعالیت های دبستان -schoolactive
فعالیت های دبستان-Schoolactivities
فعالیت های فروردین ماه پیش دبستان-preschoolfarvardin
قرآن-Quran
کادر آموزشی-amozeshi
کاردستی-Handicraft
کامپیوتر-camputer
کامپیوتر-computer
کتابخانه-library
کتابخوانی-book
کنکور-konkoor
گالری-gallery
گالری تصاویر-picturesgallery
گالری دسته بندی شده-galleryclassified
گالری سریع-quickgallery
گالری ویدیو-videogallery
گزارش تحصیلی-report
گزارش تحصیلی آزمون آنلاین-onlinereport
گزارش تحصیلی توصیفی-reportclasslistadvanced
گزارش دفتر کلاسی-classlistreport
گزارش دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedreport
گزارش روزانه آذر ماه پایه اول-firstazar
گزارش روزانه آذر ماه پایه پنجم-fifthazar
گزارش روزانه آذر ماه پایه چهارم-fourthazar
گزارش روزانه آذر ماه پایه دوم-secondazar
گزارش روزانه آذر ماه پایه سوم-thirdazar
گزارش روزانه آذر ماه پایه ششم-Sixthazar
گزارش روزانه بهمن ماه پایه پنجم-fifthbahman
گزارش روزانه بهمن ماه پایه چهارم-forthbahman
گزارش روزانه بهمن ماه پایه ششم-sixthbahman
گزارش روزانه پایه اول اسفندماه سفیران-Firstesfand
گزارش روزانه پایه اول بهمن ماه سفیران-firstbahman
گزارش روزانه پایه اول فروردین ماه-firstfarvardin
گزارش روزانه پایه پنجم اسفندماه سفیران-Fifthesfand
گزارش روزانه پایه پنجم فروردین ماه-fifthfarvardin
گزارش روزانه پایه چهارم اسفندماه سفیران-forthesfand
گزارش روزانه پایه چهارم فروردین ماه-forthfarvardin
گزارش روزانه پایه دوم اسفندماه سفیران-secondesfand
گزارش روزانه پایه دوم بهمن ماه-secondbahman
گزارش روزانه پایه دوم فروردین ماه-secondfarvardin
گزارش روزانه پایه سوم اسفندماه سفیران-thirdesfand
گزارش روزانه پایه سوم بهمن ماه-thirdbahman
گزارش روزانه پایه سوم فروردین ماه-thirdfarvardin
گزارش روزانه پایه ششم اسفندماه سفیران-sixthesfand
گزارش روزانه پایه ششم فروردین ماه-sixthfarvardin
گزارش روزانه دی ماه پایه اول-firstdey
گزارش روزانه دی ماه پایه پنجم-fifthdey
گزارش روزانه دی ماه پایه چهارم-forthdey
گزارش روزانه دی ماه پایه دوم-seconddey
گزارش روزانه دی ماه پایه سوم-thirddey
گزارش روزانه دی ماه پایه ششم-Sixthdey
گزارش روزانه دی ماه پیش دبستان-preschooldey
گزارش کار روزانه-Reporter
گزارش مطالعه-studyreport
گزارش موارد انضباطی-behaviorreport
لگو-lego
مدرسه چندزبانه-multilingualdepartment
مدیریت دبستان-manager
مشاهده برد-boarddetail
مشاهده عبارت-termview
مشاهده مطلب-objectview
مشاوره-consultation
معاونت آموزشی-Assistant
معاونت اجرایی-Performance
معرفی دبستان-school
منو غذایی-foodmenu
موسس-Founder
نشریه دانش آموزی-publication
نقشه سایت-sitemap
نمایش-Drama
نمایش برد های سازنده های پیگیری شده-boardfollowingshow
نمایش تولد دانش پذیران-birthdaystudent
نمایش دفتر کلاسی-classlistview
نمایش دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedview
هنر-art
ورزش-varzesh
ویرایش دانش آموز-editstudent
ویرایش کاربر-edituser