لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه اسفندماه پایه ششم

روز دوشنبه 21 اسفند ماه

تست:

گزارش:

کاربرگ ریاضی حل و توضیح داده شد

 تکلیف:

کاربرگ

روز شنبه 19 اسفند ماه

اجتماعی:

گزارش:

تدریس درس 19-20 ، پرسش کلاسی

 تکلیف:

فعالیت صفحه 106- کاربرگ شماره 24 حل شود

کار و فناوری:

گزارش:

تدریس درس جدید

 تکلیف:

فعالیت صفحه 74 حل شود

روز چهارشنبه 16 اسفند ماه

ادبیات:

گزارش:

تدریس درس 15، بیان آرایه های ادبی، تمرینات نگارش درس 14 در کتاب انجام شد

 تکلیف:

رونویسی درس 15 انجام شود

روز یکشنبه 13 اسفند ماه

ریاضی:

گزارش:

حل صفحات 101-102 کتاب

 تکلیف:

حل صفحه 106-107 کتاب

علوم:

گزارش:

کاربرگ شماره 9، تدریس درس یازدهم

 تکلیف:

مطالعه آزمون

روز شنبه12 اسفند ماه

اجتماعی:

گزارش:

تدریس درس 18، بیان نکات درس

 تکلیف:

فعالیت صفحه 95 شماره 4 و 5 انجام شود

روز سه شنبه 8 اسفند ماه

ریاضی:

گزارش:

حل صفحه 95-96 ، پرسش فرمول

 تکلیف:

سیر تا پیاز تا صفحه 392 و 393 حل شود، مطالعه برای آزمون فصل پنجم

روز شنبه 5 اسفند ماه

ادبیات:

گزارش:

انواع ماضی ( التزامی - استمراری - نقلی - بعید ) تدریس شد و از تمام بچه ها پرسش صورت گرفت- درس 12 سطر به سطر معنی شد و نکات و آرایه های آن بیان شد.

 تکلیف:

رونویسی درس 12 انجام شد .

اجتماعی: 

گزارش:

درس 17 داده شد - نکات لازم گفته شد - فعالیت ها و کاربرگ ها انجام شد .

تکلیف:

پرسش از درس 1 تا 17 - کاربرگ 22 در منزل حل شود - فعالیت شماره 1 صفحه 91 حل شود .

قرآن:

گزارش:

پیام قرآنی صفحه 60 بررسی شد . ( تحقیق در مورد اسم منجی در کتب آسمانی سایر ادیان ) - بررسی ارتباط این پیام قرآنی با حدیث در یادآوری ها 

تکلیف:

صفحه 66 پیام قرآنی و بررسی اجزای این آیات در زندگی روزمره - حل تمرین یادآوری صفحه 69

روز چهارشنبه 2 اسفند ماه

علوم:

گزارش:

تدریس مبحث فتوسنتز، بیان نکات درس

تکلیف:

مطالعه درس 10 برای آزمون

ادبیات:

گزارش:

جزوه درس 10 و 11 داده شد، تدریس بخش های دستوری و ادبی درس

تکلیف:

تمرین، روان خوانی و املا از جزوه درس 10 و 11، روزنامه دیواری


آرشیو