لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه فروردین ماه پایه ششم

روز سه شنبه 21 فروردین

ریاضی

گزارش:

حل تمرینات کتاب ، کوئیز تناسب گرفته شد

تکلیف:

حل صفحه 124، تمرین صفحه 125 در دفتر با صورت و جواب

ادبیات

گزارش:

جزوه درس 15، پاسخ سوالات جزوه داده شد

تکلیف:

مطالعه دروس

هدیه

گزارش:

تدریس درس شانزدهم

تکلیف:

صفحه 97 کامل شود، مطالعه درس 1 تا 16

روز شنبه 18 فروردین

اجتماعی

گزارش:

تدریس درس 21 و بیان نکات درس

تکلیف:

فعالیت صفحه 106، کاربرگ ، مطالعه درس 19-21

 


آرشیو