لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه دی ماه پایه سوم

روز شنبه 2 دی  ماه ( بنفشه 1 )

گزارش :

تکمیل فصل کسرها، روان خوانی درس هشت فارسی، انجام درک مطلب و واژه آموزی

تکلیف :

کاربرگ ریاضی، تهیه گونیا، کاربرگ تقارن، 25 کلمه از درس هشتم نوشته شود، خواندن معنی واژه ها

روز شنبه 2 دی  ماه ( بنفشه 2)

گزارش :

اجرای دیکته بادکنکی، دوره ریاضی، تدریس ریاضی

تکلیف :

کاربرگ ریاضی، دو صفحه دیکته از درس فداکاران - کار نیک - پیراهن بهشتی

روز یکشنبه 3 دی ماه ( بنفشه 1 )

گزارش :

هدیه های آسمان: تدریس درس هشتم، حل تمرینات صفحه 43

تدریس روش نمادین سازی و حل مسئله، پرسش جدول ضرب، حل تمرینات صفحه اول و چهارم فصل ضرب، دست ورزی تقارن و زاویه، تکمیل درس نور و آینه

تکلیف :

حل سوال ریاضی در دفتر، نوشتن جدول ضرب تا 5 در کاربرگ، رونویسی 3 بند اول درس پیراهن بهشتی ( علائم نگارشی قرمز و کلمه های فهم رنگی نوشته شود)، خواندن درس 7 علوم، با کلمات ستاره دار جمله بساز، املا از درس هفتم

روز یکشنبه 3 دی ماه ( بنفشه 2)

گزارش :

تدریس علوم : درس آیینه های محدب و مقعر ، آژمایش باریکه نور - بازتابش منظم و نامنظم، تدریس نیروها، تدریس ریاضی نماد ضرب و روشهای ضرب، تدریس اجتماعی

تکلیف :

تمرین ریاضی حل شود، مجموعه سوالات فارسی انجام شود، مطالعه علوم

روز سه شنبه 5 دی ماه ( بنفشه 1)

گزارش :

تدریس نهم هدیه های آسمانی، آزمایش بازتابش از سطوح رنگی و علت دیده شدن اجسام به رنگ های مختلف، آموزش روش مستطیل در ضرب، ارزشیابی فارسی، انجام نگارش درس هشتم

تکلیف :

نوشتن املا از درس 6 و 8 ، انجام کاربرگ اجتماعی، مطالعه اجتماعی

روز سه شنبه 5 دی ماه ( بنفشه 2)

گزارش :

تدریس نهم هدیه های آسمانی، تدریس ریاضی ( ضرب )، تدریس فارسی درس نهم، تدریس اجتماعی

تکلیف :

نگارش فارسی تا صفحه 43 تکمیل شود، به 5 روش مختلف ضرب های 4×6  و 8×3  را حل کن

روز چهارشنبه 6 دی ماه ( بنفشه 1 )

گزارش :

حل تمرین ریاضی، پرسش جدول ضرب، تدریس اجتماعی درس مقررات خانه ما، خواندن شعر لحظه سبز دعا، ارزشیابی املا

تکلیف :

جدول ضرب در دفتر شطرنجی از 1 تا 6 و 10 ، نوشتن سوال دوره ای ریاضی توسط  والدین، نوشتن املا از درس 8-5-4

روز شنبه 9 دی ماه ( بنفشه 1 )

گزارش :

حل کتاب نگارش درس پیراهن بهشتی، گرفتن ارزشیابی ریاضی، تدریس خاصیت ضرب ها، تمرین جدول ضرب

تکلیف :

انجام کاربرگ علوم، مطالعه علوم  درس 4-5-6-7 ، نوشتن  املا از درس های انتخابی

روز شنبه 9 دی ماه ( بنفشه 2)

گزارش :

تمرین ریاضی، دوره مباحث ریاضی، تدریس خاصیت ضرب، دوره درس پنجم علوم

تکلیف :

رونویسی درس نهم فارسی ( کلمات با ارزش با مداد رنگی نوشته شود)، تمرین معنی لغات، برای ربع- خمس- ثلث شکل بکش

 

روز یکشنبه 10 دی ماه

تکلیف:

با ده کلمه از سه درس اخر جمله بسازید
شعر لحظه ی سبز دعا را حفط کنید
سه قانون از مقررات خانه خودرا بنویسید

ضربهای
4×7
6×5
8×9
را بایکی از روشهای جمع ،شکل ومستطیل حل کنید

روز دوشنبه 11 دی ماه

تکلیف:

خلاصه کردن یک کتاب داستان یا یکی از داستان های کتاب فارسی و کشیدن نقاشی برای آن

خواندن جدول ضرب

گفتن املا به یکی از والدین و تصحیح آن توسط دانش آموز یا انجام یک کار انتخابی توسط دانش آموز

تمرین روان خوانی 2 درس آخر فارسی

روز سه شنبه 15  دی  ماه ( بنفشه 1 )

گزارش :

هدیه ها: نماز سه رکعتی در کلاس دست جمع نمادین خوانده شد، کاربرگ شماره نهم داده شد

تدریس درس نیرو در همه جا علوم ، خاصیت ضرب ها با چینه و حل تمرین، تدریس درس نهم فارسی

هنر: آموزش ترکیب بندی های افقی، ترکیب بندی و فضا سازی خیابان با اشکال افقی، آموزش اشکال افقی مثل اتوبوس، ماشین، جدول، خط کشی، کامیون و استفاده از اشکالی مانند آپارتمان، درخت، خورشید و .... جهت فضا سازی

تکلیف :

پیدا کردن معنی واژه های درس 8-9 از واژه نامه ی کتاب و گذاشتن شماره ی درس ها کنار آن ( تا شنبه)، رونویسی از درس نهم به غیر از بند یک ( از بند 2 تا آخر)، حل سوال های ریاضی در دفتر، درس نهم اجتماعی خوانده شود و حل سوالات جزوه

هنر: از روی اشکال آموزش داده شده در کلاس تمرین شود. یک ترکیب بندی افقی از فضای خیابان با ذهنیت و سلیقه شخصی روی اشتنباخ کشیده و با تکنیک مداد رنگی کامل رنگ آمیزی و دور گیری شود 

روز سه شنبه 15  دی  ماه ( بنفشه 2 )

گزارش :

پرسش از شعر خوانی، پرسش جدول ضرب، تدریس صفحه 70-71 ریاضی، ارزشیابی ریاضی

تکلیف :

تلاش در منزل، 6 سوال از دفتر ریاضی حل شود، مطالعه درس نیروهای 1 خوانده شود

روز چهارشنبه 13 ماه ( بنفشه 1 )

گزارش :

حل  تمرین دوره ی کسرها ، حل مسئله ضرب ها، تدریس درس دهم اجتماعی، حل کاربرگ 8 و 9

تکلیف :

خواندن معنی واژه ی درس نهم و دوره بقیه درس ها، خواندن جدول ضرب ، املا از درس 1 و 9، یک گزارش علوم نوشته شود، کامل کردن جزوه ریاضی

روز چهارشنبه 13 ماه ( بنفشه 2 )

گزارش :

تدریس درس نهم، ارزشیابی فارسی، دوره لغات، تدریس اجتماعی

تکلیف :

پیک آدینه،از روی کاربرگ ریاضی حل شده در کلاس 7 سوال طرح و حل شود، املای از درس های 5-6-7-8-9 کار شود 

روز شنبه 16 دی  ماه ( بنفشه 1 )

گزارش :

خواندن داستان حوض فیروزه ای و پاسخ به درک و دریافت شعر، حل سوال های ریاضی مرتبط به تساوی در ضرب با جابه جایی با محور، گفتن املا از درس پیراهن بهشتی

تکلیف :

حل کاربرگ ریاضی، خواندن جزوه علوم درس 7-2-3-4، انجام کاربرگ املا

روز شنبه 16 دی  ماه ( بنفشه 2 )

گزارش :

ارزشیابی املا، دوره فصل کسر و ضرب، حل سوالات مجموعه سوالات ریاضس صفحه 23 تا 30

تکلیف :

کارت بازی ضرب 2 تا 6 درست و تمرین شود، علوم درس 5 و 6 خوانده و کاربرگ حل شود، از درس 8-9 فارسی 10 کلمه ی جدید انتخاب و با آن داستان بساز

 

روز یکشنبه 17 دی ماه ( بنفشه 1 )

گزارش :

تدریس مفهوم تقسیم با دسته بندی و شکل کشیدن و دست ورزی، تدریس ادامه درس نیرو همه جا (1) علوم، انجام نگارش درس بوی نرگس، پرسش علوم درس 7-2-3

تکلیف :

همراه داشتن کارنامه امضا شده و نوشتن اشتباهات، انجام جزوه فارسی درس پیراهن بهشتی، نوشتن املا درس 9 و 2، امضای دفتر املا و نوشتن اشتباهات، خواندن اجتماعی درس دهم و پاسخ به سوالات آن

روز یکشنبه 17 دی ماه ( بنفشه 2 )

گزارش :

دوره علوم، تدریس درس جدید فارسی، حل کاربرگ ریاضی

تکلیف :

رونویسی درس دهم، تمرین روخوانی

روز دوشنبه 18 دی ماه ( بنفشه 1 )

گزارش :

تدریس مبحث تقسیم، تدریس خط های موازی، تدریس اجتماعی درس منابع، تکمیل فارسی نگارشی درس بوی نرگس، پرسش معنی واژه و جدول ضرب

تکلیف :

مطالعه درس نیرو در همه جا (1) علوم، تکمیل فعالیت صفحه 69 علوم، رسیدگی به تکالیف دیروز

روز دوشنبه 18 دی ماه ( بنفشه 2 )

گزارش :

تمرین ریاضی، دوره سوالات ریاضی

نقاشی

آموزش ترکیب بندی های افقی
ترکیب بندی و فضاسازی خیابان با اشکال افقی
آموزش اشکال افقی مثل اتوبوس، ماشین، جدول، خط کشی خیابان، کامیون و استفاده از اشکالی مثل آپارتمان، درخت، خورشید یا ماه و ستاره، ابر، بوته و... جهت فضاسازی
تکلیف :
1_از روی اشکال آموزش داده شده کلاس در منزل تمرین شود.
2_یک ترکیب بندی افقی از فضای خیابان با ذهنیت و سلیقه شخصی روی اشتنباخ کشیده و با تکنیک مدادرنگی کامل رنگ آمیزی و دورگیری شود.

تکلیف :

ضرب 4 تا 6 تمرین شود، هم معنی دروس 7 تا 10 نوشته شود، با نشانه های ( مند، گر، دل، کش) 4 کلمه جدید بساز

تکلیف نقاشی :
1_از روی اشکال آموزش داده شده کلاس در منزل تمرین شود.
2_یک ترکیب بندی افقی از فضای خیابان با ذهنیت و سلیقه شخصی روی اشتنباخ کشیده و با تکنیک مدادرنگی کامل رنگ آمیزی و دورگیری شود.

تکلیف خوشنویسی :
1_از روی کلمات برگه آموزشی درس دوم خوش خط و تحریری در دفتر نوشته شود.
2_صفحه 24 و 25 کتاب خط 1 انجام شود.

روز سه شنبه 19 دی ماه ( بنفشه1)

گزارش :

درس دهم هدیه های آسمانی تکمیل شد، دوره ریاضی، تدریس تقسیم محور

نقاشی: آموزش ترکیب بندی افقی ، آموزش منظره و اشکال افقی مثل قطار، پل و .....

تکلیف :

اجتماعی درس یازدهم خوانده شود ، جزوه درس یازدهم انجام شود، روخوانی و تمرین املا

تکلیف نقاشی: از روی اشکال آموزش داده شده تمرین شود، یک نقاشی با ترکیب اشکال آموزش داده شده و سلیقه شخصی روی مقوای اشتباخ کشیده و با تکنیک مدادرنگی رنگ آمیزی و دورگیری شود، ایرادهای تقاشی های قیب را برطرف و تکمیل شود (جلسه آینده تمامی کارها آورده شوند).

روز سه شنبه 19 دی ماه ( بنفشه2 )

گزارش :

تمرین نگارش، دیکته پا تخته ای، تمرین گروهی ضرب، تدریس مفهوم تقسیم

تکلیف :

کاربرگ فارسی، کاربرگ ضرب تمرین شود

روز چهارشنبه 20 ماه ( بنفشه 1 )

گزارش :

دوره و حل تمرین ریاضی، ارزشیابی املا، تدریس درس یار مهربان، ارزشیابی روانخوانی

تکلیف :

پیک آدینه، کاربرگ ریاضی، تمرین اشکالات کاربرگ، انتخاب 30 کلمه از درس یار مهربان و نوشتن دو بار از روی آنها، جدول ضرب از 1 تا 8 مطالعه شود، نوشتن املای انتخابی

روز چهارشنبه 20 ماه ( بنفشه 1 )

گزارش :

دوره و حل تمرین ریاضی، ارزشیابی املا، تدریس درس یار مهربان، ارزشیابی روانخوانی

تکلیف :

پیک آدینه، کاربرگ ریاضی، تمرین اشکالات کاربرگ، انتخاب 30 کلمه از درس یار مهربان و نوشتن دو بار از روی آنها، جدول ضرب از 1 تا 8 مطالعه شود، نوشتن املای انتخابی

روز چهارشنبه 20 ماه ( بنفشه 2 )

گزارش :

تمرین درک مطلب مسائل فصل اول و دوم، رفع اشکال ریاضی، ارزشیابی املا

تکلیف :

پیک آدینه، کاربرگ ریاضی، ضرب 6 تا 8 تمرین شود

روز شنبه 23 دی  ماه ( بنفشه 1 )

گزارش :

روان خوانی یارمهربان و درک مطلب، شعرخوانی گروهی، تدریس ریاضی، مقایسه عددهای چهاررقمی، ارزشیابی ریاضی

تکلیف :

کاربرگ فارسی ( تا روز دوشنبه) ، تکمیل جزوه فارسی درس نهم، تمرین سوال های نگارش ستاره دار -بیاموز و بگو- واژه آموزی - معنی واژه، انجام یادداشت های معلم در کتاب نگارش و نظارت والدین

روز شنبه 23 دی  ماه ( بنفشه 2 )

گزارش :

حل کاربرگ ریاضی، رفع اشکال ریاضی، ارزشیابی ریاضی

تکلیف :

نگارش همه ی سوالات 3 هر درس از 1 تا 9 خوانده شود، مجموعه سوالات فارسی صفحه 25 تا 32 حل شود، معنی لغات و مخالف ها خوانده شود

روز یکشنبه 24 دی  ماه ( بنفشه 2 )

گزارش :

پرسش معنی لغات، حل کاربرگ نگارش فارسی، تدریس مبحث تقسیم، ارزشیابی ریاضی

تکلیف :

برای ضرب های 4-5-6 تقسیم بنویس ( مثال : 15=5×3       5=3÷15 و 3= 5÷15  )

علوم درس اول تا 5 خوانده شود ( کتاب و مجموعه سوالات ) ، کاربرگ علوم حل شود، صفحه 23 تا 36 مجموعه سوالات فارسی حل شود

روز دوشنبه 25 دی ماه ( بنفشه 1 )

گزارش :

"خوشنویسی"
آموزش درس سوم خوشنویسی
در، ذ، در، درد، بد، پدر

نگارش درس یار مهربان انجام شد، تمرین های دوره ای فصل 4 ریاضی انجام شد، تدریس مقایسه جمع و تفریق با تقریب، تمرین تقسیم و ضرب

تکلیف:

تکلیف خوشنویسی
1_از روی سرمشق های داده شده در دفتر خوشنویسی با دقت نوشته شود.
2_صفحه 24 و 34 کتاب خط 1 بادقت و کاملا تحریری نوشته شود.
3_از روی برگه آموزشی درس سوم خوانده شود.

کاربرگ علوم ( صفحه اول)، کاربرگ املا، مطالعه علوم

روز دوشنبه 25 دی ماه ( بنفشه 2 )

گزارش :

نقاشی
گزارش کار:
آموزش اشکال و ترکیب بندی های افقی
آموزش اشکالی مثل قطار، پل، چمنزار، دود، ابر، دریاچه و... و فضاسازی با اشکال

تمرین ضرب و تقسیم، رفع اشکال گروهی ریاضی، حل مجموعه سوالات علوم

تکلیف:

کاربرگ علوم ( صفحه اول)، کاربرگ املا، مطالعه علوم، دو بند اول کاربرگ املا با خط تحریری نوشته شود

 تکلیف نقاشی:
1_از روی اشکال آموزش داده شده در کلاس، در منزل تمرین شود.
2_یک ترکیب بندی با استفاده از اشکال آموزش داده شده و سلیقه شخصی خودتون روی مقوای اشتنباخ کشیده و با تکنیک مدادرنگی رنگ آمیزی شود.
3_برای جلسه آینده حتما علاوه بر لوازم نقاشی کاغذ کادری و مدادرنگی آورده شود.

روز سه شنبه 26 دی ماه ( بنفشه 1 )

گزارش :

ارزشیابی علوم، انجام نگارش درس یار مهربان، خواندن گروهی شعر نقاش دنیا

تکلیف :

جعبه ضرب تا شنبه درست شود، دفترچه ضرب تا شنبه تکمیل شود، نوشتن کلمات ترکیبی درس یار مهربان، مطالعه اجتماعی


نقاشی:


گزارش کار :
کشیدن ترکیب بندی های افقی و چیدمان اشکال افقی در کارهای مربع
آموزش درک فضا برای تصویرسازی مناسب
آموزش رنگهای زیرکار در تکنیک مدادرنگی (مرحله دوم آموزش تکنیک مدادرنگی)
رنگ زرد :زیرکار رنگهایی مثل نارنجی، قرمز گرم، سبز، قهوه ای، آجری باید استفاده شود.
رنگ سفید زیر کار رنگهای آبی، صورتی، بنفش، فیروزه ای، سرخابی، سیاه باید استفاده شود.
دیگه به هیچ عنوان رنگی رو تنها نباید استفاده کرد و حتما باید از رنگ زیرکار و خانواده هررنگ برای رنگ آمیزی استفاده شود.


تکلیف :


1_6 کادری که در کلاس کشیده شد، در منزل به روش چرخشی فشرده و استفاده از رنگ زیرکار و خانواده رنگ رنگ آمیزی شود.
2_6 تا از اشکال یا اشیا یا شخصیتها ی کارتونی که شما رو به یاد خط افق میاندازند رو روی کاغذ A4 بکشید (بدون رنگ آمیزی)
3_برای جلسه آینده مقوای فابریانو رنگی همراهتون بیارید برای تکنیک مدادرنگی روی زمینه رنگی. لطفا طرحتون رو خیلی کمرنگ روی مقوا بکشید. موضوع آزاده و بزرگ و خیلی کمرنگ فقط بکشید و همراهتون بیارید.

روز سه شنبه 26 دی ماه ( بنفشه 2 )

گزارش :

تدریس علوم ، ارزشیابی شفاهی علوم،تدریس ریاضی

تکلیف :

کاربرگ املا، مطالعه علوم، صفحه 73تا 80 ریاضی تمرین شود، درس 8 تا 11 اجتماعی خوانده شود

روز چهارشنبه 27 ماه ( بنفشه 1 )

گزارش :

ارزشیابی اجتماعی، تدریس جمع با جدول ارزش مکانی، حل مسئله جزوه ریاضی، نگارش و جزوه فارسی انجام شد، پرسش جدول ضرب

تکلیف :

پیک آدینه، صفحه 48 کتاب نگارش، معنی واژه درس نهم و دهم نوشته شود، املا از درس 9-10-3 نوشته شود، مطالعه جدول ضرب، گزارش علوم در کاربرگ نوشته شود( موضوع گزارش: ساختن آینه )

روز چهارشنبه 27 ماه ( بنفشه 2 )

گزارش :

ارزشیابی اجتماعی، تدریس علوم نیرو در همه جا (2)، املا از درس 8-9 ، تدریس ریاضی عدد نویسی

تکلیف :

پیک آدینه، مطالعه درس جدید علوم، کاربرگ ریاضی

روز شنبه 30 دی  ماه ( بنفشه 1 )

گزارش :

حل تمرین های ریاضی، دوره کتاب نگارش،تمرین جدول ضرب

تکلیف :

کاربرگ ریاضی، انجام دو درس از کاربرگ املا ( هر شب دو درس انجام شود)، درس علوم مبحث نیرو در همه جا 1-2 ، کاردستی مثلث متساوی الاضلاع و متساوی الساقین ، املا از درس 10-2 نوشته شود

روز شنبه 30 دی  ماه ( بنفشه 2 )

گزارش :

تدریس ریاضی با چینه، پرسش علوم، املا از درس 9-10 گفته شد، حل نگارش

تکلیف :

کاربرگ املا، دیکته از درس دهم، 4 جمع و تفریق فرایندی در دفتر مشق حل شود


آرشیو