لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه فروردین ماه پایه سوم

روز چهارشنبه 29 فروردین ماه

کلاس بنفشه 1:

گزارش:

حل تمرین ریاضی نگارش درس آزاد، کاربرگ اجتماعی انجام شد، پاسخ به سوالات اجتماعی

تکلیف:

پیک آدینه، نوشتن جدول ضرب 6-7-8-9، یک صفحه املا از درس 1، خواندن معنی واژه درس اول، خواندن واژه آموزی درس 1

روز سه شنبه 28 فروردین ماه

کلاس بنفشه 1:

گزارش:

حل تمرین ریاضی جزوه، نگارش درس آزاد ، سوالات اجتماعی درس جهت های اصلی پاسخ داده شد، املا

تکلیف:

حل جزوه ریاضی صفحه 65، جدول ضرب 4-6-7 نوشته شود، یک صفحه املای انتخابی نوشته شود، درس 1-2-3-20 اجتماعی خوانده شود

کلاس بنفشه 2:

گزارش:

عدد نویسی، کلمات مخالف درس سوم تمرین شد

تکلیف:

5 عدد دوازده رقمی بنویسی و آن را با حروف بنویس، دیکته از درس 8-9-10 نوشته شود، مخالف لغات درس چهاردهم نوشته شود

روز دوشنبه 27 فروردین ماه

کلاس بنفشه 1:

گزارش:

روانخوانی درس آزاد، آموزش واژه آموزی، حل سوال های جزوه ریاضی، تدریس درس آخر احتماعی، خواندن شعر گروهی، انجام صندلی صمیمیت، دست ورزی اعداد چند رقمی

تکلیف:

تمرین املا از درس 13-17 ( شش خط)، یک صفحه املا از درس 13 و 17، حل صفحه 67-75-74-72، خواندن جدول ضرب، درست کردن تابلو راهنما( تا روز چهارشنبه فرصت دارند)

کلاس بنفشه 2:

گزارش:

روانخوانی درس هفت و شش، امتحان املا از درس 6 و 7، تمرین کلمات مخالف درس دوم، تدریس اجتماعی، دوره جدول ضرب

تکلیف:

کاربرگ املا، مخالف لغات درس سوم فارسی در دفتر نوشته شود، یک صفحه دیکته از درس 6-7 فارسی

روز چهارشنبه 22 فروردین ماه

کلاس بنفشه 1:

گزارش:

حل تمرین ریاضی مبحث ضرب، تدریس اجتماعی، حل نگارش، روانخوانی گروهی

تکلیف:

یک صفحه تمرین املا از درس های 3 و 10، املا از درس 3و10، جدول ضرب 6-7-8-9 نوشته شود، جزوه علوم درس 8-9-11 خوانده شود، پیک آدینه

کلاس بنفشه 2:

گزارش:

تدریس علوم، تدریس اجتماعی، دوره ریاضی

تکلیف:

کاربرگ دوره، پیک آدینه

روز سه شنبه 21 فروردین ماه

کلاس بنفشه 1:

گزارش:

حل تمرین ریاضی ضرب یک رقمی در چند رقمی، پرسش و پاسخ علوم، داستان صوتی، تمرین جدول ضرب، دوره روان خوانی

تکلیف:

حل سوال ریاضی در دفتر، جزوه اجتماعی درس 1-22-20-19 خوانده شود، 7 خط تمرین املا از درس های 2 و 15 ، املا از درس 2 و 15، تحقیق در مورد شگفتی یک جانور( اختیاری)

کلاس بنفشه 2:

گزارش:

امتحان املا از درس 1 تا 5، تدریس ریاضی صفحه 138 و 139

تکلیف:

کاربرگ فارسی، از فصل دوم ریاضی 5 سوال طرح و حل شود، دوره فصل دوم ریاضی

روز دوشنبه 20 فروردین ماه

کلاس بنفشه 1:

گزارش:

تدریس حکایت، روانخوانی، تدریس ضرب یک رقمی در چند رقمی، جزوه درس 22 پاسخ داده شد، املای پاتخته ای

تکلیف:

حل سوال ریاضی دفتر، 7 خط تمرین املا، املا از درس 1 و 6، درس 12-13-10 علوم خوانده شود، معنی واژه درس 4-5 خوانده شود

کلاس بنفشه 2:

گزارش:

امتحان املا، تدریس ریاضی

تکلیف:

دو صفحه دیکته از درس 1 تا 5، کاربرگ ریاضی از فصل اول  حل شود

روز یکشنبه 19فروردین ماه

کلاس بنفشه 1:

گزارش:

حل تمرین دوره ی فصل اول ریاضی - تدریس ضرب عدد یک رقمی در چند رقمی به روش شکلی - تمرین جدول ضرب

دوره ی معنی واژه ی درس 1 ، 2 ، 3

حل نگارش درس چشم های آسمان -انشا نویسی و خواندن انشا

تکلیف:

خواندن درس 22 اجتماعی و حل سوال های جزوه درس 22

حل سوال ریاضی دفتر

انجام کاربرگ دوره ای

روز یکشنبه 19فروردین ماه

کلاس بنفشه 2:

گزارش:

تدریس درس جدید ریاضی - گوش دادن به قسمت نمایش رادیو بخوان و بیندیش

تکلیف:

2 صفحه دیکته از درس اول تا پنجم - 5 سوال از ساعت در بعد از ظهر

روز شنبه 18 فروردین ماه

کلاس بنفشه 1:

گزارش:

حل مسائل ریاضی، دوره جدول ضرب ، بخوان و بیندیش درس آفرینش حلزون و پاسخ به درک و دریافت

تکلیف:

خواندن معنی واژه - مخالف و واژه آموزی درس 1-2-3 فارسی، حل سوال های ریاضی در دفتر، حکایت راز جعبه از صفحه 92 نوشته شود و نتیجه آن نیز نوشته شود،6 خط تمرین املا، یک صفحه املا از درس 12- 15 نوشته شود

کلاس بنفشه 2:

گزارش:

تدریس درس هفدهم فارسی، دوره فصل اول ریاضی

تکلیف:

رونویسی از دو صفحه اول درس آفرینش حلزون، 5 سوال ریاضی از فصل اول نوشته شود

روز چهارشنبه 15 فروردین ماه

کلاس بنفشه 1:

گزارش:

دوره ریاضی، تمرین جدول ضرب، خاطره گویی

تکلیف:

امضای دفتر املا و ارزشیابی ریاضی، اشتباهات ارزشیابی ریاضی نوشته شود، شروع حفظ شهر بهاران، 6 خط تمرین املا ( درس 16-17-حکایت خروس ایرانی)، یک صفحه املا، دوره معنی واژه و مخالف و هم خانواده


آرشیو