لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه پایه سوم سال تحصیلی 97-96

روز شنبه 1 مهرماه ( بنفشه 1)

گزارش:

1- معرفی و آشنایی با معلم و دانش آموزان باهم و بازی اسامی 

2-خواندن قوانین انضباطی کلاس

3-بازی چیستان بهه صورت گروهی

4- تعریف کردن خاطره توسط دانش آموزان و پرسیدن درک مطلب

5-نقاشی آزاد

تکلیف:

1- آوردن یک چیستان و جک 2- نوشتن نام یک کتاب داستان و نام نویسنده ی آن و نتیجه ی کتاب داستان 3-نوشتن یک قانون برای کلاس خودت 4-به چه چیزهایی علاقه داری ؟ ( نوشتن علاقه مندی ها )

 

روز یکشنبه 2 مهرماه ( بنفشه 1)

گزارش:

1-تدریس الگویابی و دست ورزی آن 

2-تدریس شعر ستایش

هدیه های آسمان : معرفی و اشنایی با معلم و دانش آموزان با هم ، آشنایی با روش کار کلاس درس هدیه ها و چگونگی نظم و ادب در کلاس ، تدریس درس اول تا صفحه 5 کتاب ، بحث و گفتگو درباره موضوع درس 

تکلیف:

1- حل تمرین الگویابی ،درست کردن الگو با حبوبات یا نوشتن یک الگو در طبیعت  2-نوشتن شعر ستایش و تزیین یا نقاشی آن

 

روز دوشنبه 3 مهرماه ( بنفشه 1)

گزارش:

1- الگویابی ریاضی

2- روخوانی درس اول فارسی

3- شروع درس اول اجتماعی

تکلیف:

حل کاربرگ فارسی

هنر: از روی سرمشق دفتر خط 3 نوشته شود، صفحه 6-7-8-9 کتاب خط انجام شود ( به صورت عمودی پر شود )

روز دوشنبه 3 مهرماه ( بنفشه 2)

گزارش:

1- بازار خرید و فروش برای درک مفهوم سود

2- تدریس درس نیایش

3- شروع درس اول اجتماعی

تکلیف:

با کلمات صمیمی - سنجاقک - بخشنده جمله ی زیبا بساز، با دقت به طبیعت نگاه کن و الگوهایی را که می بینی بنویس، جستجو کن درس اول اجتماعی را انجام بده

هنر: تا شماره 6 برگه تکلیف نقاشی انجام شود

روز سه شنبه 4 مهرماه ( بنفشه 1)

گزارش:

1-تدریس درس اول فارسی، روان خوانی و تمرین املا

2-تدریس درس اول علوم

تکلیف:

انجام فعالیت صفحه 3 اجتماعی، حل جمع و تفریق در دفتر ریاضی،خواندن معنی کلمات درس اول فارسی، آوردن عکس یا یک وسیله از دوران نوزادی و کپی شناسنامه (اختیاری)

روز سه شنبه 4 مهرماه ( بنفشه 2)

گزارش:

1-صحبت در مورد الگوهای موجود در طبیعت

2-تمرین مبحث سود و زیان

3- حل صفحه 9 ریاضی

4- تدریس درس اول فارسی

5- داستان امام حسین(ع) و زندگی انبیا در کلاس گفته شد

تکلیف:

با کلمات خط کشیده درس جدید یک جمله زیبا بنویس، آوردن عکس یا یک وسیله از دوران نوزادی و کپی شناسنامه، حل سوال ریاضی داده شده در دفتر ریاضی

روز چهارشنبه 5 مهرماه ( بنفشه 1)

گزارش:

1- حل تمرینات ریاضی و رفع اشکال

2- پرسش و پاسخ معنی واژه ها و تمرین املا

3- پرسش درس اجتماعی

تکلیف:

پیک آدینه، حل کاربرگ علوم، املا از درس اول فارسی

روز دوشنبه 10 مهرماه ( بنفشه 1)

گزارش:

1- تمرین ریاضی شمارش چندتا چندتا

2- نگارش فارسی

3- فارسی واژه آموزی ببین و بگو و نشانه های جمع

تکلیف:

تمرین ریاضی، جمله سازی

روز سه شنبه 11 مهرماه ( بنفشه 1)

گزارش:

1- دست ورزی چینه

2- حل بنویسیم درس اول فارسی

3-پرسش و پاسخ علوم

4- کاربرگ شماره یک هدیه ها انجام شد

تکلیف:

شعر پدر یزرگ را در یک برگه با تزیین و نقاشی بنویسید- نوشتن الگوهای 2 تا 2 تا، تا عدد 20- نوشتن الگ.ی 5 تا 5 تا، تا عدد 50- نوشتن الگوی 10 تا 10 تا، تا عدد 100- انتخاب 5 کلمه از درس اول فارسی و جمله سازی با کلمات

روز سه شنبه 11 مهرماه ( بنفشه 2)

گزارش:

1- تمرین ریاضی

2- املای پا تخته ای

3-آزمایشگاه علوم

تکلیف:

تمرین ریاضی، با کلمات ( عادت، دروازه بان، وسایل نقلیه، ماهی) یک داستان جالب و تخیلی بنویس

روز چهارشنبه 12 مهرماه ( بنفشه 1)

گزارش:

1-انجام تمرین ریاضی شمارش چندتاچندتا

2-انجام نگارش

3- پرسش و پاسخ اجتماعی

تکلیف:

کاربرگ ریاضی، یک صفحه املا، تحقیق در مورد یک دانشمند (حداکثر یک صفحه)، خواندن هم خانواده های درس اول فارسی

روز چهارشنبه 12 مهرماه ( بنفشه 2)

گزارش:

1-تدریس صفحه 10 و 11 ریاضی

2-اجتماعی درس دوم

تکلیف:

با استفاده از لوبیا اعداد دیجیتالی صفر تا نه را درست کن، بزرگترین عدد سه رقمی با رقم تکراری را از کوچکترین عدد سه رقمی با رقم غیرتکراری کم کن ( با استفاده از ماشین حساب)، مجموعه سوالات فارسی

روز شنبه 15 مهرماه ( بنفشه 1)

گزارش:

1-تدریس ماشین ورودی و خروجی

2-تمرین روان خوانی

3- حل تمرینات مبحث الگو

تکلیف:

حل کاربرگ فارسی، انجام برگه کاغذ شطرنجی( با شمارش چندتاچندتا سپس نوشتن یک عبارت جمع)، درست کردن اعداد دیجیتالی با قطعات نی یا حبوبات یا چوب کبریت و یا نقاشی کردن اعداد دیجیتالی

روز شنبه 15 مهرماه ( بنفشه 2)

گزارش:

1-تدریس ریاضی درس الگوها و هفته ها

2-حل سوالات ریاضی به صورت مسابقه بین گروهها

3- تدریس درس دوم فارسی

تکلیف:

معنی کلمات ستاره دار درس دوم را پیدا کن، با کلمات ستاره دار جمله زیبا بنویس

روز یکشنبه 16مهرماه ( بنفشه 1)

گزارش:

1- حل بنویسیم

2- حل جزوه علوم و نمایش فیلم آموزشی

3- پاسخ به سوالات درس دوم هدیه های آسمانی

4- شروع درس دوم علوم

5- حل سوالات ماشین ورودی و خروجی

تکلیف:

1- عدد نویسی از 495 - 520 به رقم و حروف، نوشتن از سطر 11 تا آخر درس اول فارسی، حل سوالات ریاضی، صفحه 13 هدیه های آسمانی

روز یکشنبه 16مهرماه ( بنفشه 2)

گزارش:

1- تدریس صفحه 13 و 14 ریاضی

2- تدریس و تکمیل درس اول علوم

3- ادامه درس دوم فارسی

4- شروع درس دوم علوم

5- تدریس درس دوم هدیه های آسمانی

تکلیف:

الگوهای دوتادوتا، سه تا سه تا، چهار تا چهارتا نوشته شود، دفتر ریاضی حل شود، صفحه 13 هدیه های آسمانی

روز دوشنبه 17مهرماه ( بنفشه 1)

گزارش:

1- حل تمرین ماشین های ورودی و خروجی

2- روان خوانی درس 2 فارسی

3- شروع درس دوم اجتماعی

تکلیف:

خواندن جزوه علوم درس اول، حل سوالات ریاضی در دفتر، نوشتن املا از درس اول فارسی

روز دوشنبه 17مهرماه ( بنفشه 2)

گزارش:

1- تدریس اجتماعی( دوره درس اول و دوم) خط زمان

2- ریاضی ( کاردستی عدد نویسی)

3- املا گفته شد

تکلیف:

دیکته از درس اول و دوم، الگوی 5تا5تا- 6تا 6تا- 7تا7تا- 8تا8تا- تا قبل از عدد 100 نوشته شود

روز سه شنبه 18 مهرماه ( بنفشه 2)

گزارش:

1- مشاهده فیلم آموزشی علوم

2- مبحث مجهول در معادلات ریاضی جمع و تفریق

3- واژه آموزی درس دوم

تکلیف:

یک صفحه دیکته به یکی از اعضای خانواده گفته شود و تصیحی شود، بنویس شام چه چیزی خوردی و از چه موادی درست شده بود

روز چهارشنبه 19مهرماه ( بنفشه 1)

گزارش:

1-حل جزوه ریاضی

2- حل جزوه فارسی و آشنایی با کتابخانه

3- دوره درس دوم اجتماعی و انجام کاربرگ

تکلیف:

پیک آدینه حل شود ، خلاصه یک داستان کوتاه را بنویس، حل سوالات ریاضی/ف عدد نویسی از 790تا815-450تا465 به دلخواه با رقم یا حروف، روان خوانی درس 2 فارسی و جمله سازس با 10 کلمه انتخابی

 

روز چهارشنبه 19مهرماه ( بنفشه 2)

گزارش:

1-تدریس علوم تکمیل درس دوم

2-تدریس فارسی تکمیل درس دوم ( بخوان و بیندیش )

3-ریاضی ساعت در بعدازظهر

تکلیف:

پیک آدینه حل شود 

روز شنبه 22 مهرماه ( بنفشه 1)

گزارش:

1- تدریس ساعت بعدازظهر و حل تمرین

2- دست ورزی مکعب و شمارش مکعب های به هم چسبیده

3- تمرین واژه های جدید درس دوم فارسی (معنی واژه و واژه آموزی )

تکلیف:

حل تمرین سوالات ریاضی ( تلاش در منزل )، خواندن معنی واژه درس دوم فارسی

روز شنبه 22 مهرماه ( بنفشه 2)

گزارش:

1- تدریس ریاضی مجموعه سوالات

2- دیکته پاتخته ای

3- صفحه 17 ریاضی

تکلیف:

با کلمات ( عادت، مسابقه ) جمله بساز، تمرین دیکته درس اول و دوم

روز یکشنبه 23 مهرماه ( بنفشه 1)

گزارش:

1- آموزش تقارن

2-املای درس اول فارسی

3-حل جزوه علوم

4- انجام کاربرگ شماره دو هدیه ی آسمانی

تکلیف:

درس سوم هدیه خلاصه شود، کشیدن شکل های متقارن در صفحه شطرنجی، درست کردن شکل متقارن با کاغذ رنگی، خواندن کلمات مخالف و هم خانواده درس دوم

روز یکشنبه 23 مهرماه ( بنفشه 2)

گزارش:

1- تمرین عدد نویسی

2- اجتماعی درس سوم

3-علوم شناخت مواد

تکلیف:

تمرین روان خوانی درس اول و دوم، کاربرگ فارسی، تمرین نظم و پاکیزگی

روز دوشنبه 24مهرماه ( بنفشه 1)

گزارش:

حل تمرین ساعت بعدازظهر و تقارن، روان خوانی درس دوم، حل تمرین ریاضی پیشرفته، پرسش و پاسخ اجتماعی

 

تکلیف:

 

حل تلاش در منزل، نقاشی در مورد استخر و نوشتن کلمات مهم درس دوم فارسی در آن

روز دوشنبه 24مهرماه ( بنفشه 2)

گزارش:

تمرین ریاضی ( ساعت در بعد از ظهر )

حل مسائل ریاضی

مکعب و پیدا کردن اجسام مکعب شکل در محیط

مسابقه گروهی

تکلیف:

تلاش در منزل انجام شود - یک صفحه دیکته از درس اول و دوم

خوشنویسی: از روی سرمشق دفتر هر کدام 3 خط نوشته شود، صفحه 10-11-12-13 کتاب خط 1 انجام شود

روز سه شنبه 25 مهرماه ( بنفشه1 )

گزارش:

تدریس درس سوم هدیه های آسمانی، تمرین روان خوانی درس دوم فارسی، تمرین ساعت بعد از ظهر

تکلیف:

بگرد و پیدا کن صفحه 17، املا از درس دوم، خواندن و یا شنیدن یک خبر ورزشی و نوشتن یک خبر، تمرین ساعت بعدازظهر

روز سه شنبه 25 مهرماه ( بنفشه 2)

گزارش:

کاربرگ شماره دو درس دوم هدیه های آسمانی انجام شد، تمرین ساعت در بعد ازظهر

تکلیف:

تمرین صفحه 17 هدیه ها انجام شود، کاربرگ فارسی، گل آفتاب گردان ساعت را درست کنید

روز چهارشنبه 26 مهرماه ( بنفشه 1)

گزارش:

حل تمرین ریاضی

تکلیف:

درست کردن مکعب، حل تمرین ریاضی صفحه 18 سوال یک، خواندن یک کتاب داستان و خلاصه کردن آن، پیک آدینه

روز شنبه 29 مهرماه ( بنفشه 1)

گزارش:

 دست ورزی با ساعت، حل تمرین مرور فصل یک ریاضی، خواندن بخوان و بیندیش

 

تکلیف:

انجام کاربرگ فارسی، انجام تلاش در منزل ریاضی، نشان دادن تقارن با برگ درخت، درست کردن وسیله ای با گل یا خمیر (اختیاری)

روز شنبه 29 مهرماه ( بنفشه 2)

گزارش:

معرفی عدد هزار ، حل صفحه 26 کتاب و آموزش نمودار شاخه ای، داستان خوانی 

تکلیف:

انجام کاربرگ فارسی، انجام تلاش در منزل ریاضی


آرشیو