لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

گزارش روزانه پایه پنجم آبان ماه سال تحصیلی 97-96

روز سه شنبه 2 آبان ماه

اردوی تفریحی پارک دلفینها

روز چهارشنبه 3 آبان ماه

ادبیات :

جزوه درس 2 به دانش آموزان داده شد و مطالب ذکر شده تدریس شد - ( آرایه ادبی مراعات نظیر  لحن و آهنگ و انواع آن ، کلمات هم قافیه )- دانش آموزان در جزوه هایشان مطالب مورد نیاز را یادداشت نمودند - بخوان و بیندیش ( راز گل سرخ ) را خواندند و در مورد محتوای آن گفت و گو کردند -

تکلیف :

تمرین های جزوه درس 2 - املا - روان خوانی ( چرا سکه ها در آتش می افتادند ) را انجام دادند .

روز شنبه 6 آبان ماه

ریاضی

حل تمرینات و رفع اشکال

تکلیف :

مطالعه برای آزمون

اجتماعی

تدریس درس پنجم

تکلیف :

پرسش از درس یک تا پنجم

قرآن

دوره و تمرین دروس و حل تمرینات صفحه 12 و 18، روان خوانی سوره الرحمن

تکلیف :

ندارند

روز یکشنبه 7 آبان ماه

ادبیات

پرسش شفاهی، تدریس حکایت ، تمرین نگارش درس دوم انجام شد

تکلیف :

امادگی برای املا و ارزشیابی، کلمات درخت گردکان و شعر درس دوم نوشته شود

هدیه

کاربرگ شماره 3، بحث و گفتگو با موضوع زندگینامه حضرت مریم (س)

تکلیف :

آزمون درس یک تا سه، درس چهارم ایستگاه خلاقیت مطالعه شود

روزسه شنبه 9 آبان ماه

ریاضی

تدریس مبحث کسر و تبدیل اعداد مخلوط

تکلیف :

صفحه 23 کتاب سوال های 2-3 حل شود، صفحه 25 سوال یک کاردرکلاس و سوال 4 تمرین

هدیه های آسمانی

کاربرگ شماره 4 انجام شود

تکلیف :

مطالعه جهت آزمون

روزچهار شنبه 10 آبان ماه

ریاضی

گروه بندی کلاس + تدریس تبدیل عدد مخلوط به کسر 

تکلیف :

فعالیت صفحه 22 و کار در کلاس صفحه 23 و صفحه 25 تمرین 1و2و3

علوم

روخوانی درس 3 انجام شد و رفع اشکال گردید.

تکلیف :

یکشنبه از درس 3 آزمون کتبی داریم .

ادبیات

املای درس 2 گفته شد ( فضل خدا ) و بعد تصحیح شد و اشکالات املایی تمرین شد - سی دی آموزشی و تستی مرور درس 1 و 2 گذاشته شد و بچه ها نوبتی به سوالات پاسخ دادند - درس 3 ( رازی و ساخت بیمارستان ) تدریس شد - دانش آموزان به تکمیل کتاب نگارشی پرداختند . 

تکلیف :

برای روز سه شنبه رونویسی درس 3 انجام شود . 

روز دوشنبه 15 آبان ماه

اجتماعی

تدریس درس ششم، پرسش کلاسی دانش آموزان، کاربرگ در کلاس حل شد

تکلیف :

کاربرگ شماره چهارم انجام شود

تست

کاربرگ اعداد مرکب حل شد، ادامه تدریس مبحث اعداد مرکب

تکلیف :

کاربرگ دوم اعداد مرکب انجام شود

روز سه شنبه 16 آبان ماه

ریاضی

تدریس جمع و تفریق کسرها و اعداد مخلوط

تکلیف :

صفحه 27-29 حل شود

ادبیات

تدریس شعر خرد، تدریس جزوه درس سوم

تکلیف :

کلمات املایی درس سوم را بنویسید

هدیه

تدریس درس پنجم

تکلیف :

صفحه 37-38 کامل شود 

روز شنبه 20 آبان ماه

ریاضی

تدریس جمع و تفریق کسر اعداد مخلوط

تکلیف :

کاردرکلاس صفحه 30 و تمرین صفحه 31 حل شود

اجتماعی

پرسش کلاسی، حل فعالیت ها

تکلیف :

ندارند

روز دوشنبه 22 آبان ماه

نقاشی

از روی اشکال آموزش داده شده تمرین شود، یک ترکیب بندی عمودی با استفاده از اشکال روی مقوای اشتنباخ کشیده و با تکنیک مدادرنگی رنگ آمیزی کن

 

اجتماعی:

سوالات متن درس کار شد، کنفرانس درس ششم، سوالات تستی انجام شد

تکلیف :

سوالات متن  پاسخ داده شود

تست:

کاربرگ اعداد مرکب حل شد، مبحث ساعت تدریس شد، تدریس رسم شکل

تکلیف :

کاربرگ رسم شکل انجام شود

روز سه شنبه 23 آبان ماه

ادبیات

تمرینات نگارش درس سوم پاسخ داده شد

تکلیف :

املا از درس سوم

هدیه

کاربرگ شماره پنجم، تکرار و تمرین درس پنجم

تکلیف :

از درس اول تا آخر درس پنجم ، 15 سوال بنویس بصورت کتبی و تستی

روز چهارشنبه 24 آبان ماه

ادبیات

املا از درس سوم، تمرین نگارش پاسخ داده شد، خاطره نویسی

تکلیف :

کاربرگ تمرین از درس سوم پاسخ داده شود

روز شنبه 27 آبان ماه

ریاضی

حل تمرینات کتاب و رفع اشکال

تکلیف :

صفحه 44 تمرینات 1-2-3-4-5 و صفحه 45 سوال 7 حل شود، نوشتن 10 مسئله در مورد جمع و تفریق اعداد مخلوط و حل آنها

اجتماعی

کنفرانس درس ششم

تکلیف :

سوالات متن درس 6 پاسخ داده شود

روز دوشنبه 29 آبان ماه

اجتماعی

ارزشیابی ماهانه، تدریس درس هفتم

تکلیف :

فعالیت صفحه 36 حل شود، کاربرگ حل شود

تست

سوالات کاربرگ حل و رفع اشکال شد، تدریس مقایسه کسرها

تکلیف :

20 سوال از اعداد مرکب، کاربرگ

روز سه شنبه 30 آبان ماه

ادبیات

تدریس درس چهارم و بیان نکات دستوری درس

تکلیف :

 


آرشیو